Volgend schooljaar begint op 4 september en duurt een week

Schooljaar 2017-2018 begint op maandag 4 september en duurt exact een week. Die knoop hebben de Dendermondse schoolbesturen doorgehakt. De regeling geldt zowel voor het vrij onderwijs als voor de gemeenschapsscholen. Deze beslissing is gegroeid uit de discussie die was ontstaan n.a.v. het al dan niet uitstellen van de eerste schooldag ten behoeve van de moslims die op 1 september 2017 het Islamitisch Offerfeest vieren. “Als we een uitzondering maken voor de moslims, moeten we de andere gezindten ook tevredenstellen”, luidt de redenering.

Atheneumdirecteur De Wit getuigt: “Als de katholieke scholen zich profileren als dialoogscholen en de gemeenschapsscholen zich verkopen als pluralistisch, dan moet je die woorden omzetten in daden. Als je van je leerlingen jongeren wil maken die open, progressief en vooruitstrevend moeten opgroeien in onze huidige multiculturele samenleving, dan moet je als instituut het goede voorbeeld geven. Daarom houden we niet langer navelstaarderig vast aan verlof geven voor de ingebakken katholieke feestdagen, maar zetten we de deur ook wagenwijd open voor de feesten van andere overtuigingen in onze gemeenschap.”

Hans Vanhulle, directeur van het Óscar Romerocollege, treedt zijn collega bij: “Woorden zijn dwergen, daden zijn bergen! Daarom schikken we volgend schooljaar rond de meest courante religieuze feestdagen in Vlaanderen. En dat zijn er nogal wat. De rooms-katholieke kerst- en paasdagen blijven behouden. Alsook Allerheiligen, Allerzielen, Aswoensdag, Hemelvaart en Pinksteren. Er worden zelfs extra verlofdagen voorzien voor Driekoningen, Corpus Christi en Maria Onbevlekte Ontvangenis. Deze islamitische feesten tellen voortaan ook mee: het Offerfeest, het Suikerfeest, de volledige Ramadan, de Geboortedag van Mohammed, de Hemelvaart van Mohammed, de Nacht van de Beslissing, de Hadj en de Muharram.”

“Maar onze samenleving bestaat uit meer dan rooms-katholieken en moslims alleen, dus de volgende dagen komen er ook nog bij”, neemt De Wit over. “Voor de joden: het Vasten van Esther, Sederavond, Pesach, Jom Jeroesjalaiem, het Wekenfeest, Joods Nieuwjaar, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest en Chanoeka. Voor de boeddhisten: de Verlichting van Boeddha, Boeddhistisch Nieuwjaar, de Dood van Boeddha, Losar, Lentenachtevening, de Geboorte van Boeddha, Shabdrung Kuchoe, Parinirvana van Boeddha, Herfstnachtevening, Pavarana en de Sterfdag van Tsongkhapa. Voor de hindoes: Lohri, Vasant Panchami, Thai Pusam, Maharshi Dayanand Saraswati Jayanti, Maha Shivaratri, Chaitra Navratri, Hindoenieuwjaar, Rama Navami, Hanuman Jayanti, Vat Purnima, Pitra Paksj, Navratri, Divali en Gita Djayanti. En voor de sikhs: Guru Har Rai Ji, Holla Mohalla, Guru Nanak Dev Ji, Vaisakhi, Guru Angad Dev Ji, Guru Arjan Dev Ji, Guru Amar Das Ji, Guru Hargobind Ji, de Voltooiing van de Heilige Geschriften, Bandi Chhorh Divas, Guruship Guru Granth Sahib en het Martelarenschap van Guru Tegh Bahadur Ji.”

“Je ziet”, verzucht Vanhulle, “het zijn er nogal wat. En vermits we niet pogen te discrimineren, willen we alle leerlingen altijd vrij geven. Ook voor de feesten die we nog niet opgelijst hebben. Om het zekere voor het onzekere te nemen, hebben we dus beslist het schooljaar te concentreren tussen 4 en 8 september. Het wordt wel nog een flink gepuzzel om net dan ook onze sportdagen, inleefdagen, internationale reizen en uitstapjes naar Walibi te organiseren. Maar goed, vanaf 9 september kunnen onze leerkrachten dan wel weer genieten van een welverdiende vakantie. Ze zullen tegen dan wel weer moe zijn.”

About Suzanne L. Vordmann

Avatar
Epigrafe, grafologe en verwoed scrabbelaarster. Schrijft omdat er op Brussel-Vlaams en Rijsel-Frans toch niks meer te beleven valt.

3 comments

  1. Avatar

    De vele dagelijkse vormen van gebed, ook tussen 4 en 11 september, laat men hier genoegzaam buiten beschouwing.

  2. Avatar
    Pankraas, Servaas en Bonifaas

    Spijtig dat Katuit in de vakantie valt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*