BREAKING – Vals terreuralarm op Flanders Open Rugby: staaf dynamiet blijkt zongebrande Ierse fluit

Flanders Open Rugby is een poos stilgelegd door de Dendermondse lokale politie. Wegens een vermoeden van gevaar vonden de ordediensten het niet veilig om het sportevent*/ het festival*/ het drankfestijn* / de orgie* nog te laten doorgaan. De site werd even ontruimd, maar toen bleek dat de hysterie was veroorzaakt door een iets te ijverige en ongedurige aspirant-inspecteur, mochten de atleten en supporters opnieuw naar de terreinen.

“De zenuwen staan strak gespannen bij de Europese ordediensten door de recente aanslagen in Londen en Manchester en door de evacuatie van Rock Am Ring”, verklaart een woordvoerder van de lokale politie. “Die gevoeligheid straalt natuurlijk af op de moraal van onze mensen in het veld. En de ene is daar al wat vatbaarder voor dan de andere.”

“We nemen onze jonge collega niets kwalijk. Hij heeft gehandeld volgens het boekje, maar kennelijk was hij niet vertrouwd met de geplogenheden van Flanders Open en daardoor heeft hij een en ander verkeerd geïnterpreteerd. Het leert ons dat we onze agenten beter moeten briefen wanneer we hen naar zo’n uitzonderlijk event sturen ”, gaat de woordvoerder verder.

“Hij heeft aan onze mensen van de psychologische bijstand verklaard dat hij was gealarmeerd door een gesprek tussen een aantal spelers en speelsters dat hij had opgevangen. Daarin moet het gegaan zijn over een ‘nachtelijke gangbang’. Onze agent was er niet van op de hoogte dat dit een natuurlijke vorm van omgang is in het rugbymilieu en begreep dit als een waarschuwing voor een nakende explosie. Daardoor stond hij al bijzonder alert. Toen hij daarna een van de dames tegen een man iets hoorde mompelen over ‘giving head’, in het rugby een gebruikelijk teken van appreciatie, is onze jonge ambtsgenoot helemaal beginnen te flippen. Hij zag naar eigen zeggen de eskadrons koppensnellers de stad al binnenmarcheren.”

“Onze aspirant is toen in blinde paniek naar zijn overste gesjeesd en is tijdens zijn spurt gestruikeld over een -in zijn woorden- ‘joekel van een knalrode dynamietstaaf’. Dat stak het vuur helemaal aan de lont en toen is de evacuatie op het getouw gezet. Bij nader onderzoek bleek het helemaal geen dynamietstaaf, maar de zongebrande flieter van een Ierse speler die in zijn blootje zijn roes lag uit te slapen. Ook heel gebruikelijk in deze sporttak.”

De organisatie haalt haar schouders op bij al deze verwarring en onderstreept dat er geen sportevent bestaat waar spelers, speelsters en bezoekers een inniger vreedzaam lichamelijk contact hebben dan op Flanders Open Rugby. En dat de tapkranen nog een paar uur open staan.

(* schrappen naar eigen goeddunken)

About Suzanne L. Vordmann

Epigrafe, grafologe en verwoed scrabbelaarster. Schrijft omdat er op Brussel-Vlaams en Rijsel-Frans toch niks meer te beleven valt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*