Organisatie Bloemencorso past reglement aan

De organisatie van het Bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde gaat zijn reglement van inwendigde orde grondig aanpassen na de discussie rond de diskwalificatie van corsogroep Blozen. De Klaptand kon het nieuwe reglement in primeur inkijken.

Begin september won corsogroep Blozen het jaarlijkse bloemencorso met een indrukwekkend eerbetoon aan alle gesneuvelden van WOI. Niet minder dan 150.000 bloemen, 269 figuranten en achttien paarden werden daarvoor ingeschakeld. De vreugde was echter van korte duur want enkele weken later werd Blozen gediskwalificeerd na verschillende klachten. Volgens het Corsocomité had Blozen het huishoudelijk reglement van het corso niet nageleefd en kon men daarom niet anders dan de groep te diskwalificeren.

Blozen wenste lange tijd niet te reageren en hoopte in een gesprek met het Corsocomité tot een vergelijk te komen. Maar dat gesprek werd een maat voor niets. De corsogroep haalde daarop in een open brief fel uit naar de organisatie van het bloemencorso. Zo wijst de groep onder meer op het feit dat de regisseur van het corso ook een wagen ontwerpt voor één van de andere groepen. De groep snapt ook niet dat er pas drie weken na het corso discussie ontstaat over de afmetingen van de bloemenwagen en houdt vol dat ze het reglement niet heeft overtreden.

Om dergelijke discussies in de toekomst te vermijden, gaat het corsocomité voor de volgende editie een aangepast huishoudelijk reglement invoeren. De Klaptand kon het nieuwe reglement in primeur inkijken.

De opvallendste nieuwigheden:

 • Alle voertuigen die meerijden in het Bloemencorso moeten een geldig keuringsbewijs kunnen voorleggen
 • Voor het vertrek van het corso wordt de co-uitstoot en bandenspanning van alle wagens gecontroleerd
 • Alle bloemen moeten precies 116 blaadjes hebben
 • Alleen inheemse bloemen mogen gebruikt worden
 • Alle bloemen moeten voortaan ook dezelfde kleur hebben
 • De bloemen moeten ook geteeld worden in de wijk waarvan de wagen afkomstig is
 • Bloemafval moet voortaan per kleur gesorteerd worden in de daartoe door het comité voorziene plastic bakken
 • Het opsteken van de bloemen mag niet meer gebeuren bij kunstlicht
 • Het gebruik van stellingen of ladders bij het opbouwen van de wagens is niet toegestaan
 • Het gebruik van special effects als rookmachines en geluidseffecten tijdens het corso is ten strengste verboden
 • Alle groepsleden moeten ingeschreven staan als vrijwilliger en moeten in orde zijn met hun arbeidsvergunning
 • Alle groepsleden moeten beschikken over een bewijs van goed gedrag en zeden
 • Alle groepsleden moeten kunnen bewijzen dat ze het voorbije jaar minstens 4 keer de communie hebben ontvangen van EH Paul De Craene
 • Elke corsogroep moet minstens 4 opeenvolgende zonen uit hetzelfde gezin tellen
 • Alle leden van een corsogroep moeten geboren zijn in Dendermonde
 • De corsogroepen zijn verplicht de sponsors van het corso te steunen: alle drukwerk moet gebeuren door drukkerij Smekens, schoeisel moet afkomstig zijn van Moernaut en alle financiële transacties moeten gebeuren op rekeningen bij Argimmo.
 • Het materiaal waarmee de wagens worden gebouwd moet afkomstig zijn van Doe-het-zelf Van Der Schueren
 • De corsogroepen verbinden zich er ook toe om de peters en meters van het corso te steunen en worden verplicht om minstens twee keer per week een avond door te brengen in café Pertotal of café De Drie Klokken
 • Alle koffiekoeken, sandwiches en pistolets die worden gekocht tijdens de voorbereiding en tijdens het Bloemencorso zelf moeten afkomstig zijn van door het comité erkende bakkers
 • De groepen verbinden zich ertoe ondergoed te dragen dat gekocht werd bij Textiel Nicole
 • Eventuele keukens die op de bloemenwagens geïnstalleerd worden moeten worden aangekocht bij Dylanco
 • Per groep moet minstens één lid de lakens hebben gedeeld met een lid van de jury
 • Elk jurylid heeft tot twee uur voor het corso het recht om de uitslag van het vorige corso te herroepen

Het corsocomité hoopt met het nieuwe reglement in de toekomst elke discussie in de kiem te kunnen smoren en elke normale gang van zaken te kunnen voorkomen.

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*