Stad overweegt Olympos duurder te maken

Als minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) niet dringend met extra middelen voor de gemeenten met een zwembad over de brug komt, overweegt het stadsbestuur om de tarieven van het stedelijke zwembad Olympos fors op te voeren. Dat vernam De Klaptand.

Lebbeeks Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) stapte onlangs naar bevoegd minister van Sport Philippe Muyters om de moeilijke financiering van gemeentelijke zwembaden aan te kaarten. Zo kost het zwembad in Lebbeke de gemeente jaarlijks 500.000 euro, zowat 5 procent van het totale gemeentebudget.

‘Deze situatie is niet langer houdbaar’, zegt Saeys. ‘Gemeenten met een zwembad dringer al langer bij de provincie en de gouverneur aan op een toelage om de verliezen gedeeltelijk te dekken. Bij de verdeling van geld uit het Vlaamse Gemeentefonds wordt bovendien ook geen rekening gehouden met een zwembad.’

Volgens Saeys zullen steeds meer gemeentelijke zwembaden verdwijnen als er geen financiële steun komt. ‘Iedereen weet dat zwemmen gezond is en ook zwemlessen voor kinderen zijn erg belangrijk. Maar dan moeten er wel zwembaden zijn om dit mogelijk te blijven maken.’

‘Enorme kost per inwoner’

Dirk Abbeloos Ook Dendermonde betaalt jaarlijks een fors bedrag aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) voor de exploitatie van Olympos. Volgens schepen van financiën Dirk Abbeloos (CD&V) gaat het om zo’n 525.000 euro. ‘Dendermonde telt 45.000 inwoners, dus die 525.000 euro zijn echt een enorme kost per inwoner. Samen met de toegangsgelden van Olympos is dit dus echt gigantisch om het zwembad draaiende te houden. De vraag van volksvertegenwoordiger Freya Saeys is dan ook zeer terecht’, aldus Abbeloos in Het Laatste Nieuws.

‘Als Muyters geen extra middelen vrijmaakt, zullen we ons genoodzaakt zien om de toegangsgelden voor het zwembad op te trekken’, aldus Abbeloos. ‘In eerste instantie zou een zwembeurt dan 50 cent duurder worden. Ook voor wie een twintigbeurtenkaart of familieabonnement heeft. Die mensen zouden aan de kassa compensatiestickers kunnen kopen die ze op hun zwempak moeten kleven’, verduidelijkt de schepen.

Volgens Abbeloos zou een prijsverhoging een negatieve impact hebben op de bezoekersaantallen van het Dendermondse zwemparadijs. ‘Dat zou bijzonder jammer zijn, want in 2014 werden er voor het eerst sinds 1973 meer mensen dan voetschimmels geteld in het zwembad. Ook de stroom zwembadtoeristen vanuit het Brusselse naar Olympos zou opdrogen bij een prijsverhoging. Ook dat zou te betreuren zijn. Niet alleen zorgen die jongeren voor een evenwichtige maatschappelijke mix in ons zwembad, ze zijn het peper en zout op het werk van onze redders.’

 Oproep aan dikke Dendermondenaren

Maar er is nog een andere reden waarom de stad liever niet wil raken aan het tarieven voor het zwembad. Na de omstreden prijsverhoging van de huisvuilzakken is het stadsbestuur op zijn hoede voor bijkomende prijsverhogingen. Daarom heeft Abbeloos ook een alternatief plan klaar om de inkomsten van het zwembad te verhogen. ‘Om kosten te besparen roepen we de obese Dendermondenaren op om meer te komen zwemmen. Met al die dikkerds in het water moeten we minder water in het bad doen en kunnen we dus besparen op onze waterfactuur’, licht Abbeloos toe.

Ook het douchen voor het zwemmen zal niet langer verplicht worden. Om te besparen op de energiefactuur zullen bezoekers voortaan ook opnieuw mogen urineren in het zwembad. ‘We kunnen de thermostaat daardoor een half graadje terugdraaien. Dat scheelt een flinke hap in het budget.’

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*