Olympos wil zwembad in de tuin verbieden

Het Dendermondse zwembad Olympos wil komaf maken met het toenemend aantal zwembaden bij particulieren in de tuin. Dat vernam De Klaptand.

De eerste twee weken van september blijft het stedelijke zwembad Olympos traditiegetrouw dicht voor het jaarlijkse onderhoud. Tussen de herstellingswerken door evalueert het personeel ook het voorbije jaar. Eén van de zaken die aan bod kwamen was het tegenvallende bezoekcijfer tijdens de voorbije zomermaanden. In vergelijking met vorig jaar trok het zwembad immers fors minder bezoekers.

Eén van de mogelijke oorzaken daarvan is ongetwijfeld het mooie weer dat mensen er van weerhield om naar Olympos af te zakken. De grote boosdoener is volgens het personeel de wildgroei aan zwembadjes die mensen in de tuin zetten. ‘We stellen de jongste jaren vast dat de markt van opblaaszwembaden is geëxplodeerd. De verkopers ervan hebben hun omzet op drie jaar tijd vertienvoudigd, ten koste van onze inkomsten’, klinkt het bij Olympos.

‘Nochtans is een zwembad in de tuin levensgevaarlijk en onhygiënisch. Terwijl wij onze verschillende baden voortdurend moeten controleren op allerlei bacterieën, wordt er in de particuliere zwembadjes naar hartenlust geplast. Om nog te zwijgen van hetgeen er ’s avonds in gebeurt wanneer de kinderen in bed liggen. Eén druppeltje chloor doodt heus niet alle lichaamsvochten die in het water achterblijven’, gaat het verder in het persbericht.

‘Wij moeten voldoen aan de strenge Vlarem-wetgeving. Er moet één redder per 50 zwemmers ingezet worden, onze waterkwaliteit wordt constant, ook onverwachts door de overheid, gecontroleerd, we gebruiken dure producten om de waterkwaliteit optimaal te houden. Dit kost de belastingbetaler jaarlijks ongeveer 100.000 euro. Maar tegelijkertijd kan iedereen die dat wil een zwembad in zijn tuin neerpoten waar illegaal gezwommen wordt zonder enige vorm van veiligheid, toezicht of hygiëne!’, klinkt het onder meer.

Volgens de directie van het zwembad is hier ‘duidelijk sprake van oneerlijke concurrentie ten opzichte van ondernemers die openluchtrecreatie aanbieden en trachten het hoofd boven water te houden’. ‘Het is onbegrijpelijk dat de overheid niets doet om de illegale zwemtoestanden bij mensen thuis een halt toe te roepen. Wij hopen dan ook dat de politiek in actie schiet en tegen volgende zomer werk maakt van een verbod op particuliere zwembadjes.’

Ook initiatieven als The Big Jump zijn een doorn in het oog van Olympos. ‘Zwemmen in een rivier die ooit een open riool was, dat kan toch niet gezond zijn? Wij begrijpen dan nook niet dat burgemeester Piet Buyse elke gelegenheid te baat neemt om de inwoners te overtuigen om afkoeling te zoeken in de Dender, maar tegelijkertijd onze werking bekritiseert omdat wij zogezegd niet rendabel genoeg zijn. Waarom komt Buyse niet een keertje zwemmen bij ons?’

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

3 comments

  1. In Dendermode zoekt men de waarheid vaak in het ondiepe. Er is hier natuurlijk veel meer aan de hand. Zo heeft men wel gezegd dat Jezus liep op het water, dat net tot zijn enkels stond. Het water in sommige privézwembadjes is zo ondiep dat je erop kan lopen. Je moet wel oppassen dat je niet uitglijdt.

  2. Een berispende noot is wellicht op zijn plaats, dat gezien de hygiëne overal lopen op het water ook in het volkszwembad weer gewoon toegestaan wordt.

  3. Misschien kunnen we even Mozes ter hulp roepen? Scheidde hij niet de woeste wateren van de Rode Zee en sloeg hij met zijn staf geen water uit de rots? Zo’n aquafiel kunnen ze bij Olympos best gebruiken. En Ons Heerken dan? Die veranderde water in wijn… De natte droom van elke wijnverkoper, die echter meestal het omgekeerde doet: hij verandert wijn in water tot meerdere eer en glorie van zijn portemonnee. Hij weze verdoemd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*