Dendermondse carnavalgroepen niet te spreken over nieuwe jurering

De Dendermondse carnavalsgroepen zijn niet te spreken over de manier waarop er dit jaar zal gejureerd worden tijdens de carnavalsstoet. ‘Het comité wil humor dit jaar voor 60 procent van de punten laten mee tellen. Dat betekent dat wellicht geen enkele groep meer dan de helft van de punten zal halen.

Amper twee weken na zijn verkiezing tot Prins carnaval mag prins Tom als een eerste brandje blussen. In Dendermondse carnavalmilieus wordt immers ziedend gereageerd op het nieuwe juryreglement dat het carnavalcomité vorige week goedkeurde. Daarin staat onder meer dat voortaan humor en spot het zwaarst moet doorwegen bij de beoordeling van de deelnemende groepen. Humor zal dan ook voortaan meetellen voor 60 procent van de punten, terwijl kostumering, de praalwagen, originaliteit en milieuvriendelijkheid elk op 10 procent van de punten kunnen rekenen.

Een beslissing die bij de carnavalisten niet op applaus onthaald wordt. ‘Ik begrijp niet waarvoor wij onze kazak dan een heel jaar afdraaien? Lachen kunnen we toch ook met De Klaptand of aan de toog van cafe Slaupmoetsjken. Wij steken zoveel energie in die wagens, onze vrouwen stikken een heel jaar aan die kostuums, en dan zou humor het zwaarst doorwegen? Onaanvaardbaar.’

‘Los van het feit dat de mensen tijdens Dendermonde Carnaval vooral lachen omdat er mensen zijn die zich in zo’n belachelijk kostuum willen vertonen, wordt er overigens nooit gelachen met onze wagens. Daarvoor zijn onze grappen te flauw en is onze humor van een te bedenkelijk niveau,’ klinkt het verder. ‘Het lachen vergaat mensen trouwens al snel omdat ze zich voortdurend zitten te ergeren in de lange gaten die in de stoet zijn gevallen.’

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*