Verko koopt huisvuilwagens op Cara Pils

De Dendermondse afvalintercommunale Verko gaat zijn wagenpark milieuvriendelijker maken. Dat bevestigt de kersverse voorzitter van de Raad van bestuur Dirk Abbeloos.

Afvalintercommunale Verko verzorgt de afvalophaling in onder meer Dendermonde, Buggenhout, Berlare en Lebbeke. Uit een recente analyse van de uitstoot van de vuilniswagens van Verko bleek dat de uitstoot van fijn stof van deze vrachtwagens flirt met de grens van de wettelijk toegestane drempel. ‘Op korte termijn zouden we de vuilniswagens zelfs te vervuilend kunnen zijn en zou Verko verplicht kunnen worden om de vuilniswagens uit dienst te nemen’, vertelt Dirk Abbeloos.

‘Dat zou een hoop praktische problemen met zich meebrengen, want ons bedrijf heeft nu al geen overschot aan vuilniswagens. Als enkele wagens uit dienst zouden genomen worden, zal dit onherroepelijk voor problemen bij de ophaling zorgen en riskeren we dat het afval zich op bepaalde plaatsen gaat opstapelen. Daarom hebben we beslist om te kiezen voor een milieuvriendelijker brandstof: Cara Pils’, klinkt het bij Abbeloos.

‘Onze recyclagespecialisten hebben de voorbije maanden hard gewerkt aan een procede om Cara Pils om te zetten in biobrandstof. De resultaten van de proefritten op het Verko-terrein in Appels waren dan ook spectaculair’, gaat Abbeloos verder.

54e8c81035701001a1db8f0a‘Vrachtwagens op Cara Pils stoten twintig procent minder CO2 en 95 procent minder fijn stof uit dan voertuigen op klassieke brandstoffen’, aldus Abbeloos. ‘De keuze voor dit soort vrachtwagens was dan ook snel gemaakt. Op onze site in Appels wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een vulstation waar onze vrachtwagens de nieuwe brandstof kunnen tanken. Als alles volgens plan verloopt, rijdt de eerste Cara Pils-vuilniswagen vanaf 15 maart door onze straten.’

Bij het personeel bestaat er volgens Abbeloos een groot draagvlak voor de milieuvriendelijke auto’s. ‘Dat de nieuwe brandstof een product is waarmee onze werknemers heel vertrouwd zijn, zal daarbij wellicht een rol hebben gespeeld’, aldus Abbeloos. We hebben hen wel duidelijk moeten maken dat de Cara Pils waarmee onze vuilniswagens zullen rondrijden niet voor menselijke consumptie geschikt is. Het gaat immers om Cara Pils die werd omgezet in biobrandstof.’

Ook voor de burger is een rol weggelegd in het plan van Verko. ‘Uit onderzoek van onze PMD-fractie blijkt dat zowat 65 procent van de blikjes die in het werkingsgebied van Verko worden opgehaald verpakkingen van Cara Pils zijn. In die blikjes bevindt zich vaak nog een kleine restfractie van het kostbare goedje. Als we die restjes kunnen recupereren zou ons dat een flinke besparing opleveren. Op het containerpark in Appels zal daarom een speciale container worden gezet waarin enkel lege blikjes Cara Pils mogen worden gedumpt. Inwoners die hun blikjes binnenbrengen, krijgen dan een gepaste beloning in de vorm van een blikje van hun favoriete drankje.’

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*