Ticketverkoop Ros Beiaard 2020 nietig verklaard wegens procedurefouten!

Brute pech voor iedereen die vorige week tickets kon scoren voor de doortocht van het Ros Beiaard op de Grote Markt van Dendermonde. De rechtbank van eerste aanleg heeft de ticketverkoop vanmorgen ongeldig verklaard.

De woordvoerder van de rechtbank is formeel: “Chaotisch. Zo kan je de ticketing voor de nakende Ommegang gerust omschrijven. De ticketverkoop voor de Ros Beiaardommegang van 2020 had zwaar te kampen met massieve procedurefouten. Na een terechte klacht van enkele gedupeerden, ziet de rechtbank zich genoodzaakt om de hele kaartverkoop nietig te verklaren. Alle verkochte tickets verliezen stante pede hun geldigheid. De verkoop moet helemaal overnieuw.”

“Op voorhand was nochtans duidelijk een procedure afgesproken. Maar regels kunnen alleen maar werken als ze consequent worden opgelegd én nagestreefd. En daar wringt nu net het schoentje. Dat hele systeem was zo lek als een zeef. Enkele benadeelden hebben zich verenigd in De brigade der brave, hardwerkende en dus misnoegde Dendermondenaren. Ze hebben een populistische advocaat onder de arm genomen. En die heeft die hele verkoopsbubbel meteen doorprikt.”

“Een steeds terugkerende klacht ging over het opstarten van de wachtrij”, aldus de woordvoerder. “Er was duidelijk afgesproken dat iedereen pas op vrijdagochtend om 11 u. naar de Grote Markt mocht komen om de file te starten. Maar de dag ervoor had er al een menselijke haag postgevat in de Kerkstraat. Veel te vroeg, dus. Dat die oogluikend werd toegelaten, stuit velen tegen de borst. ‘Ze hadden die groep uiteen moeten drijven. Desnoods manu militari! Ze hadden de botinnekes van de Dendermondse flikken eropaf moeten sturen. Er zitten er toch genoeg in dat korps die eens graag zouden rossen met hun matrak’, is een snauw die je vaak hoort. Het gerecht is echter tevreden dat de politie geen geweld heeft gebruikt. Het zou ronduit grof geweest zijn, mocht de arm der wet bijvoorbeeld traangas hebben ingezet. Bij het afsluiten van de verkoop vloeiden die tranen sowieso.”

De gedupeerden klagen eveneens aan dat zij noeste burgers zijn die braaf gaan werken en daardoor dus geen tijd hadden om twee dagen te gaan aanschuiven. ‘Nu gaat die tribune in mei vol gepensioneerden, werklozen en brossers zitten. Ook een schone etalage voor de wereld. Dat gaat goed overkomen op tv’, briesten enkele burgers. Het gerecht heeft daar oren naar. Dat riekt absoluut naar achterstelling.”

“Ook de wonderbaarlijke publieksvermenigvuldiging bij het krieken van de dag op zaterdagochtend is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Tijdens de gure nachtelijke uren was er amper volk, maar toen het licht werd, stond er ineens een massa. Dit kan zo de Bijbel in als mirakel’, klaagde een anonieme getuige. De roddel gaat dat sommigen op café of in tentjes in aanpalende tuinen hebben geslapen – lepeltje-lepeltje, zelfs – en ’s morgens gewoon over de nadars zijn gesprongen.’ We hebben op de rechtbank al flink wat schobbejakken zien passeren, maar fratsen van dit allooi hebben we nog niet vaak meegemaakt.”

“Een ander soort klacht komt uit een heel andere hoek aanwaaien. Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, claimt dat de sociale quota totaal niet gerespecteerd werden: ‘De groep mensen dat een ticket heeft kunnen bemachtigen is niet divers genoeg en vormt dus geen dwarsdoorsnede van de maatschappij. Dat kan gewoonweg niet! De groep is té blank en té hetero en té homogeen. Dat is een kaakslag in het gezicht van de minderheden in de stad.’ Ook die klacht werd ontvankelijk verklaard.”

“De verkoop moet dus overgedaan worden. Wellicht volgend weekend al. Veel logistieke problemen zal dat niet met zich meebrengen, want het was vorig weekend zo klaar als pompwater dat de geplaatste hekken, toiletten en vuilnisbakken toch niet werden gebruikt. Dus die moeite hoeft de stad niet meer te doen. Desnoods kunnen Bar d’O of Den Ommeganck dienst doen als wachtruimte. Er is daar toch plek genoeg, ondertussen.”

About Suzanne L. Vordmann

Epigrafe, grafologe en verwoed scrabbelaarster. Schrijft omdat er op Brussel-Vlaams en Rijsel-Frans toch niks meer te beleven valt.

3 comments

  1. Wat een heisa ! Het is wel verwonderlijk dat niemand rept over de 500 tickets die een aalstenaar heeft kunnen bemachtigen voor zijn zakenrelaties ! Ook niet echt kosjer misschien .

  2. Klacht van Unia ? Is er aan elke koper een screening document gegeven, alwaar de koper hun volledige leven en levensvisie moest op invullen ? Zou een meer dan serieuze inbreuk op de privacy zijn….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*