Stad vindt nieuwe lokatie voor Wenende Ent

Goed nieuws voor de liefhebbers van het kunstwerk de Wenende Ent in de Vlassenbroekse Polder. De stad heeft een nieuwe lokatie voor het werk gevonden.

De Wenende Ent is een bronzen tak waarlangs water loopt en die aan een grote populier in de polder bevestigd werd. Dendermonde won het kunstwerk van de gerenommeerde Berlinde De Bruyckere in 2003 tijdens de wedstrijd ‘Een thuis voor een beeld’ van de provincie en Radio 2 Oost-Vlaanderen.

Enkele weken geleden liet Waterwegen en Zeekanaal NV  het Dendermondse stadsbestuur weten dat de populier — en dus ook het kunstwerk — moet wijken voor de aanleg van een ringdijk rond het gecontroleerde overstromingsgebied in Vlassenbroek. En dus ging het stadsbestuur op zoek naar een oplossing.

Schepen van Cultuur Lien Verwaeren (CD&V) stond evenwel voor een gigantische uitdaging. Zo kan de Wenende Ent niet samen met de populier worden verplaatst. En het kunstwerk past ook niet op eender welke boom omdat het op maat werd gemaakt. Bovendien is het werk nog altijd eigendom van de provincie en wilde ook Berlinde De Bruyckere inspraak in de nieuwe lokatie van het werk.

Het niet onomstreden werk Coconut voor Dendermonde op de Dendermondse Grote Markt.

Het niet onomstreden werk Coconut voor Dendermonde op de Dendermondse Grote Markt.

Maar Verwaeren vond inmiddels een verrassende oplossing voor het prangende probleem: de Wenende Ent zal worden bevestigd aan het werk Coconut voor Dendermonde van kunstenaar Peter Roegiers, in de volksmond bekend als de palmboom. Uit een onderzoek van de technische uitvoeringsdiensten is immers gebleken dat de Wenende Ent perfect pas op de vormen van het kunstwerk op de Grote Markt. ‘En gezien de nabijheid van de Dender is ook het aspect wenen van de Wenende Ent geen probleem’, aldus Verwaeren.

Als de provincie, Berlinde De Bruyckere én Peter Roegiers instemmen met de nieuwe locatie verhuist de Wenende Ent dus binnenkort naar de Grote Markt. De schepen hoopt dat er ook een akkoord wordt bereikt over een naam voor het nieuwe kunstwerk dat daardoor onstaat. Verwaeren lanceerde zelf als de mogelijke naam ‘De Wenende Palmboom’ en beloofde al een groots volksfeest om het nieuwe werk in te huldigen.

 

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*