Stad neemt maatregelen tegen ajuingriep

Het stadsbestuur van Dendermonde neemt vanaf 1 januari drastische maatregelen tegen de mogelijke import van vreemde ziektes uit Aalst. Dat staat in een geheime nota die De Klaptand kon inkijken.

Nu carnaval dichterbij komt, neemt ook het risico op een epidemie van de zogenaamde ajuingriep in Aalst weer toe. De ajuingriep, een besmettelijke variant van de vogelgriep, uit zich onder meer in overvloedig drankgebruik, onverstaanbaar gewauwel en marginaal gedrag. Elk jaar opnieuw worden enkele duizenden inwoners van Aalst getroffen door de ziekte.

De voorbije jaren doken geïsoleerde gevallen van de ziekte ook op in Dendermonde. De getroffen Dendermondenaren werden korte tijd in quarantaine geplaatst en zijn inmiddels volledig hersteld van de ziekte. Maar onder het moto ‘Voorkomen is beter dan genezen’ lanceert de preventiedienst van de stad toch een grootschalige campagne om de ajuingriep uit Dendermonde te weren.

Zo zullen op de verbindingswegen tussen Aalst en Dendermonde ontsmettingsinstallaties worden geïnstalleerd. Alle voertuigen die vanuit Aalst naar Dendermonde rijden zullen er met een hardnekkig ontsmettingsmiddel worden besproeid. Specialisten van het Tropisch Instituut zullen alle inzittenden aan een kort onderzoek onderwerpen om te controleren of ze geen symptonen van de ziekte vertonen. Ook op het jaagpad langs de Dender zullen ter hoogte van Denderbelle Sas controles worden gehouden. Iedereen die vanuit Aalst Dendermonde wil binnenkomen zal overigens sowieso zijn mond moeten spoelen.

Ook op verschillende plaatsen in de Dendermondse binnenstad zullen waterfonteintjes met ontsmettend mondwater worden opgesteld. Die kunnen onder meer gebruikt worden door Dendermondenaren die op hun gsm worden opgebeld vanuit Aalst. De fonteintjes worden in de loop van volgende week geplaatst op strategische plaatsen als de dakparking van de bibliotheek en de Gedempte Dender.

Elke inwoner van Dendermonde kan binnenkort ook gratis een liter mondwater afhalen voor thuisgebruik. ‘Omdat we beslisten dit jaar geen strooizout te bedelen, kunnen we de Dendermondenaar deze gratis bescherming tegen ajuingriep aanbieden,’ klinkt het bij schepen van financiën Dirk Abbeloos.

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*