‘Minimale dienstverlening bib geen probleem’

Twee medewerkers van de bibliotheek van Dendermonde hebben positief getest op het coronavirus. De stad besliste daarom om terug over te schakelen op een minimumdienstverlening voor de bib. ‘Minimale dienstverlening zit gelukkig in het DNA van al het stadspersoneel’, aldus schepen Els Verwaeren (N-VA).

De twee betrokken medewerkers die besmet zijn met het coronavirus zijn in quarantaine geplaatst. Alle andere medewerkers van de bib worden bovendien ook getest.

De bibliotheek, gehuisvest aan de Kerkstraat, blijft wel open. In het kader van extra voorzorgsmaatregelen schakelt de werking over op een minimale dienstverlening. Materialen uitlenen blijft mogelijk, maar gereserveerde materialen afhalen niet meer.

Het zal voor de bezoeker opnieuw even wennen zijn. Het aantal personeelsleden dat in contact komt met bezoekers van de bib wordt strikt beperkt ‘Normaal zit hier 20 man niets te doen’, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). ‘Dat zullen er de komende weken slechts 5 zijn’.

Voor het personeel verandert er weinig. ‘Op momenten als deze mogen we ons gelukkig prijzen dat het personeel van onze bib zich al jaren heeft kunnen bekwamen in de stiel van de minimale dienstverlening. Met de beperkte openingsuren van onze bibliotheek zijn we nu al klaar voor de verschraling van het culturele landschap waar we met N-VA willen voor gaan in het Vlaanderen van de toekomst’, klinkt het bij Verwaeren.

Meer sluitingsdagen

Dat de bib de voorbije zomer op vrijdag niet open was, is volgens Verwaeren een volgende stap in die evolutie. ‘Op dit moment onderzoeken we trouwens in overleg met het personeel en de vakbonden hoe we het aantal sluitingsdagen van de bib nog verder kunnen maximaliseren. We staan op dat vlak al op eenzame hoogte in Vlaanderen, maar we willen die positie uiteraard behouden’, besluit Verwaeren.

Binnen de N-VA worden overigens ook plannen gemaakt om te sleutelen aan het decreet waarin de modaliteiten voor de minimumdienstverlening in bibliotheken worden vastgelegd.

‘Het is toch godgeklaagd dat de bib een aantal uren per week open moet zijn op momenten dat werkende mensen de mogelijkheid hebben om naar het boekenhuis te komen’, klinkt het bij Verwaeren.

Sluit de bib voortaan al om 17u?

‘Enkele jaren geleden zijn we er in geslaagd om de bib ’s avonds een uurtje minder lang open te houden, tot grote vreugde van het personeel. Als het van mij afhangt, sluit de bib in de toekomst ten laatste om 17u. We vergeten immers te snel dat het personeel van de bib ook recht heeft op een normaal gezinsleven’, aldus nog de schepen.

‘Er wordt al genoeg neergekeken om deze hardwerkende mensen die in moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Ofwel regent het binnen in de bib ofwel is het er te warm. Zou u in die omstandigheden uw job willen uitvoeren,’ gaat Verwaeren verder.

Verwaeren is niet onder de indruk van de kritiek op de geringe openingsuren van de Dendermondse bib. Dat de bib in Aalst bijvoorbeeld elke dag van 10u ’s ochtends tot 19u ’s avonds open is, maakt geen indruk op Verwaeren. ‘Sinds wanneer gaan we Aalst als een voorbeeld voor Dendermonde beschouwen?’, reageert Verwaeren fors.

‘Het is niet omdat Aalst de voorbije jaren is geëvolueerd naar een voorbeeldstad voor heel Vlaanderen met een efficiënte administratie, een geweldig administratief centrum en een beleid waar gekeken wordt naar de echte noden van de burger op gebied van lokale economie, cultuur, sport, etcetera, dat we in Dendermonde van koers moeten veranderen’, trekt Verwaeren van leer.

Steun aan een noodlijdende sector

‘In Dendermonde hebben we de gewoonte om onze dossiers grondig te laten voorbereiden door dure studiebureaus in samenspraak met de traagste elementen binnen onze administratie. Het duurt daardoor allemaal wat langer dan elders in Vlaanderen, maar we willen vanuit het stadsbestuur de noodlijdende sector van de studie- en ontwerpbureaus blijven ondersteunen’, gaat Verwaeren verder.

‘Bovendien houden we er ook van om dure prestigeprojecten als het nieuwe park Groene Dender en de herinrichting van de Oude Vest door het strot van onze inwoners te rammen. Daar gaan we echt niet van afwijken’, aldus een zelfverzekerde Verwaeren.

We moeten de burger ook niet teveel betrekken bij het beleid. ‘Het hoofdstukje burgerparticipatie in het coalitieakkoord, was vooral een doekje voor een bloeden natuurlijk. Als we met 30.000 euro her en der enkele burgers kunnen tevreden stellen omdat hun idee wordt gerealiseerd, is ons doel bereikt’, besluit Verwaeren.

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*