Gijzegem hoort voortaan bij Dendermonde

De Aalsterse deelgemeente Gijzegem maakt vanaf 1 maart deel uit van het grondgebied Dendermonde. Daarover hebben de respectievelijke burgemeesters een akkoord bereikt. De bewoners van Gijzegem werden vannacht via een bewonersbrief op de hoogte gebracht.

De voorbije jaren gaven heel wat inwoners van Gijzegem te kennen dat ze liever niet meer tot de stad Aalst behoorden en meer toekomstmuziek zagen in de stad Dendermonde. Bijna twee jaar geleden startte Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans daarom de procedure op om Gijzegem integraal over te dragen aan de stad Dendermonde.

De aanslepende onderhandelingen tussen beide stadsbesturen over de modaliteiten van de overdracht werden begin deze week gefinaliseerd, waardoor Gijzegem vanaf 1 maart officieel grondgebied Dendermonde wordt. Dendermonde wordt op die manier bijna 5 vierkante kilometer groter en krijgt er ruim 3.000 inwoners bij.

‘Dit is een historische dag’, klinkt het bij burgemeester Piet Buyse. ‘Onze droom om het ooit tot centrumstad te schoppen komt op deze manier weer iets dichter bij. Het was aanvankelijk onze bedoeling om Buggenhout en Lebbeke in te palmen, maar omdat die plannen op nogal wat weerstand botsten, hebben we eerst werk gemaakt van Gijzegem. Daar stonden de mensen te springen om verlost te worden van dat ellendige Aalsterse stadsbestuur.’

Alle inwoners van Gijzegem krijgen begin volgende maand een welkomstpakket van de stad Dendermonde. In dat pakket zitten onder meer 20 gratis huisvuilzakken, een twintigbeurtenkaart voor zwembad Olympos, kortingbonnen voor het containerpark in Appels én 500 gram kopvlees (zonder mosterd). Het bijhorende documentatiepakket bevat naast een voorstelling van het stadsbestuur en de verschillende stadsdiensten ook de tekst van het Ros Beiaard.

Onthaalklasjes

In september worden alle inwoners van Gijzegem uitgenodigd voor een integratiecursus in één van van de OKGN-klasjes in de Abdijschool. OKGN staat voor OnthaalKlas Gijzegemse Nieuwkomers. Daar zullen rasechte Dendermondenaren de nieuwe inwoners onder meer vertellen hoe ze een traantje moeten wegpinken als het Ros Beiaard of de drie Gildereuzen Mars, Indiaan en Goliath door de straten van Dendermonde trekken. Onder begeleiding van de Ros Beiaardharmonie zullen de nieuwbakken Dendermondenaren er ook het Ros Beiaardlied uit volle borst kunnen meezingen.

Burgemeester Piet Buyse rekent erop dat de inwoners van Gijzegem zich vlot integreren. ‘Ik verwacht eigenlijk geen problemen. Die mensen wilden zelf weg in Aalst en zullen dus alles in het werk stellen om zich te schikken naar onze waarden en tradities. Misschien is dit het begin van een soort Aalsterse lente, waarbij ook andere Aalsterse deelgemeenten zich willen onttrekken aan het juk van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).’

Volgens Buyse is Hofstade logischerwijs de eerstvolgende gemeente die aansluiting zal zoeken bij Dendermonde maar via de Denderbrug in Gijzegem heeft Dendermonde nu ook een rechtstreekse link met Herdersem. ‘Dat Dendermonde nu grenst aan Herdersem is niet alleen voor ons een opportuniteit, maar vooral ook voor de inwoners van die gemeente: ze vinden op die manier immers aansluiting bij de beschaving’, besluit Buyse.

Vannacht kregen alle inwoners van Gijzegem een brief in de bus waarin het nieuws werd bekendgemaakt. Inmiddels hebben de eerste inwoners van Gijzegem al positief gereageerd op de samensmelting met Dendermonde.

gijzegem

Ook de Wikipedia-pagina van Gijzegem werd vannacht meteen aangepast, al zullen Aalsterse nationalisten de volgende maanden wellicht nog proberen om alvast op Wikipedia Gijzegem Aalsters te houden.

gijzegemwiki

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*