Dendermondse files weldra werelderfgoed?

Het Dendermonde stadsbestuur wil de files in en om de stad laten erkennen als werelderfgoed. Dat heeft De Klaptand uit goede bron vernomen.

Na enkele weken relatieve rust op de Dendermondse wegen, draaide het verkeer in en om de stad de voorbije dagen weer netjes in de soep. Net op tijd. Want enkele misnoegde bewoners van residentie De Mechelse Poort dreigden met juridische stappen omdat ze het vertrouwde zicht op stilstaande auto’s en zuchtende chauffeurs wekenlang hadden moeten missen. ‘

Volgens een bron binnen het stadsbestuur wil burgemeester Piet Buyse ook werk maken van de erkenning van de Dendermondse files als werelderfgoed. Dat inzicht zou, zoals wel vaker bij Buyse, eerder toevallig zijn gekomen. Uit een recent imago-onderzoek dat de stad liet uitvoeren bleek immers dat ‘files’ het eerste woord was dat mensen te binnen schoot bij het horen van de naam Dendermonde. Geen Ros Beiaard en al evenmin Piet Buyse bovenaan dus.

Nadat Buyse de ontgoocheling over dat resultaat had verbeten, zou hij beslist hebben om de files niet langer als een mankement te zien, maar eerder als een opportuniteit. Met het argument dat ‘filerijden een vorm van onthaasting is’, zou Buyse nu ook de rest van het schepencollege overtuigd hebben om uit te pakken met de verkeersellende in Dendermonde.

En dus zou de stadsadministratie nu hard werken aan een dossier dat de Verenigde Naties moet overtuigen om de files in Dendermonde als werelderfgoed te erkennen. Dat de Vlaamse regering onlangs stilstaande auto’s voor de Mechelse en Brusselse Poort erkende als een beschermd stadsgezicht is in elk geval al een eerste pluim op de hoed van Buyse.

In de ontwerpversie van het erkenningsdossier getuigt onder meer schepen van Mobiliteit Niels Tas over de inspanningen die het stadsbestuur heeft moeten doen om koning Auto in Dendermonde aan de macht te houden. ‘Met een ontzettend actieve fietsersbond was dat niet altijd een sinecure. Gelukkig konden we hen meestal met een kluitje in het riet sturen en hebben we de meeste van onze beloftes om te investeren in fietspaden nog niet ingelost. Ook het Vlaams Geweest deed geweldig zijn best om de rechten van automobilisten te beschermen door her en der wegen te vernieuwen en de fietspaden te laten verkommeren’, klinkt het uit de mond van Tas.

Nog volgens Tas heeft de stad de voorbije jaren fors ingezet op een parkeerbeleid dat het voor automobilisten net aantrekkelijk genoeg maakt om, tegen beter weten in, toch nog een parkeerplaatsje te gaan zoeken op de Oude Vest. ‘Cruciaal daarbij is dat we de gratis randparkings zo onaantrekkelijk mogelijk hebben gemaakt. Dat de De Bruynkaai er na al die jaren nog altijd als een maanlandschap bijligt, is dan ook een bewuste beleidskeuze’, aldus Tas.

Burgemeester Buyse toont zich dan weer ontzettend fier dat het dossier rond de vernieuwde stationsomgeving in het slop blijft zitten. ‘Een modern en aantrekkelijk station kan alleen maar nefast zijn voor de immobiliteit in onze stad. Dus voor mij hoeft het niet meteen. Het is jammer dat ik met mijn parkeerkaart niet gratis kan parkeren aan het VTI of ik ging zelfs met de auto werken’, aldus Buyse in het dossier. Buyse benadrukt ook dat de stad onlangs de afspraak heeft vernieuwd met Verko om vuilniswagens uitsluitend in volle ochtendspits de binnenstad in te sturen en dat het maaien van grasbermen op de Dendermondse gewestwegen ook alleen maar tijdens de spitsuren is toegestaan.

Binnenkort zou een delegatie van de erfgoedcommissie van de Verenigde Naties afzakken naar Dendermonde om zich van de toestand te vergewissen. Naar verluidt heeft de lokale politie de opdracht gekregen om die dag alle verkeerslichten uit te schakelen en zelf het verkeer te regelen. Op die manier zou de verkeerschaos alleen maar groter lijken.

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

2 comments

  1. Cornélis Crayenbraaier

    En meteen heeft er iemand uit Oostende een patent genomen op de Dèrremondse files!

  2. Deze Dèrremondse file niet verwarren met “filet de Termonde”!
    Aan de lichten van de Scheldebrug, de oorzaken van vele files, staat nu ook een circus, zogezegd van Moskou, met enkele dromedarissen en twee buiten-formaats runderen. In 1958 kwam tergelegenheid van de Ros Beiaardommegang het TV-circus naar hier en zo kregen de broers Heuvinck (ge weet wel, van den jazz) de gelegenheid om met vier op één boerenpaard de piste rond te rijden, wat een magere troost was. De Leybaertjes (met ook één van den jazz maar dat wisten ze pas later) zaten toen op het “echte” Peirt. Van octrooien en patenten was toen nog geen sprake…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*