‘Dendermonds mobiliteitsbeleid is een voorbeeld voor Vlaanderen’

‘Het Dendermondse mobiliteitsbeleid is een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen.’ Dat is de titel van een gezamenlijke persmededeling van schepen van Mobiliteit Niels Tas en waarnemend korpschef Guy De Haes.

We vertellen u geen groot geheim als we schrijven dat er de voorbije jaren flink gesakkerd werd op het Dendermondse mobiliteitsbeleid of het gebrek eraan. De stad Dendermonde is niet meer of niet minder dan een continu verkeersinfarct door wegenwerken, ongevallen, defecte verkeerslichten en vooral een infrastructuur die niet is afgestemd op het massale woon- en werkverkeer dat de assen Leopold II-laan – Scheldebrug en Mechelsesteenweg – Noordlaan moeten slikken.

Maar dat zien schepen van Mobiliteit Niels Tas en korpschef Guy De Haes duidelijk anders. ‘Dendermonde is een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen’, laat het duo weten in een persbericht. Tas en D’Haese baseren zich voor die provocatieve stelling op cijfers die Kamerlid Koen Metsu (N-VA) van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft gekregen. Uit die cijfers blijkt dat er de voorbije jaren geen Syriëstrijders zijn teruggekeerd naar Dendermonde.

‘Terwijl experts de mond vol hebben over allerlei anti-radicaliseringstrajecten om Syriëstrijders om te toveren in makke lammetjes, tonen wij in Dendermonde dat er manieren bestaan om die beesten (sic.) ver buiten onze stadsgrenzen te houden. Door ervoor te zorgen dat alle invalswegen naar onze stad zowat continu verzadigd zijn, ontzien geradicaliseerde jongeren zich de moeite om naar onze mooie stad terug te keren’, aldus De Haes.

‘Een van de betere beslissingen die we in dat opzicht hebben genomen is om de verkeerslichten op verschillende drukke kruispunten hoegenaamd niet op elkaar af te stellen. En om de verkeersknoop helemaal onontwarbaar te maken laten we tijdens de spitsuren onze agenten het verkeer regelen. Dan is er absoluut geen doorkomen meer aan’, vertelt De Haes apetrots. ‘Onze stad is voor Syriëstrijders, die toch een en ander gewoon zijn een no-go-zone geworden.’

Schepen van Mobiliteit Niels Tas

Schepen van Mobiliteit Niels Tas

Schepen van Mobiliteit Niels Tas wijst er op dat het Dendermondse beleid de Syriëstrijders raakt op een gevoelige plek: tijd. ‘Iedereen weet dat deze jongeren vroeg of laat eindigen aan een bomgordel. En dat beseffen ze zelf wellicht nog het meest van allemaal. Die jongens gaan de luttele tijd die hen op aarde nog rest dus niet verschijten in één of andere file in Dendermonde. Het ergste wat ons nu zou kunnen overkomen is een doortrekking van de N41. Dat zou weliswaar een positieve impact hebben op de verkeersstromen in onze stad, maar zou onze stad anderzijds ook kwetsbaarder maken voor mannen met kwade bedoelingen.’

Dat de plannen die in 2011 werden gemaakt om de Mechelsesteenweg in 2014 aan te pakken intussen op de lange baan zijn geschoven, beschouwt Tas dan ook als een overwinning. ‘Op dit moment is niemand gebaat bij vlotter verkeer in Dendermonde. Iedereen weet dat Syriëstrijders door Islamitische Staat na verloop van tijd teruggestuurd worden om aanslagen te plegen in hun thuisbasis. Als stadsbestuur is het daarom onze plicht om te voorkomen dat deze jongeren kunnen vertrekken of terugkeren. ‘

‘Op lokaal niveau zijn we er in geslaagd om alle routes richting Syrië af te snijden. Zelfs de fiets is geen optie meer voor Syriëstrijders: onze fietspaden zijn dusdanig gelegd dat het levensgevaarlijk is om er zich met een bomgordel op te begeven. Die dingen zijn tegenwoordig ultragevoelig en de kleinste schok volstaat om vervroegd verlof bij 72 maagden te krijgen’, gaat Tas verder. ‘Ook het feit dat we fietssnelweg Dendermonde – Damascus, ondanks de uitdrukkelijke vraag van de Fietsersbond, niet in het fietsbeleidsplan hebben opgenomen, heeft de plannen van geradicaliseerde Dendermondenaren doorkruist.’

Tas en De Haes zijn van plan om binnenkort de Vlaamse regering uit te nodigen om een kijkje te komen nemen in Dendermonde. ‘De inspanningen die we doen in de strijd tegen Syriëstrijders zijn niet gering. Dat mag de Vlaamse regering ook wel een keer erkennen. Het liefst tijdens een receptie met sloten cava en wat toastjes met kaviaar’, besluit het persbericht. ‘Dat ik dan wellicht met Liesbeth Homans op de foto moet, neem ik er graag bij’, besluit Tas.

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*