Covid als inspiratie voor lokale teelt.

Dendermonde wil de lokale economie een boost geven door volop in te zetten op lokale teelt, korte keten en biodiversiteit. Na lang beraad met een werkgroep werd beslist om de oude kazematten in te richten als vestigingsplaats voor vleermuizen als hét wondermiddel voor lokale creatie.

De inspiratie hiervoor komt via burgemeester Piet Buyse die dankzij zijn voorzitterschap bij Fluvius goede contacten met de Chinese markt onderhoudt. Ondermeer in de regio Wuhan bleken vleermuizen al jaar en dag een belangrijke bijdrage tot de lokale economie. “Het was een tijdje zoeken naar een geschikte locatie, de grot van Leen werd door de vleermuizen niet weerhouden”, aldus Buyse, “maar uiteindelijk viel het oog van de stad op het voormalig Kruitmagazijn aan de Mechelse Poort in Dendermonde. Dit werd de voorbije weken aangepast om extra onderkomen te voorzien voor vleermuizen.”

“Dit kadert in het ‘go local – go loco’ plan van de Stad Dendermonde en deze kazemat is een ideaal winterverblijf voor vleermuizen”, zegt bevoegde schepen Leen Dierick. “Bij de restauratie werd daarom in een vleermuisvriendelijke inrichting voorzien. Zo krijgt dit erfgoed meteen ook een natuurwaarde. Samen met Labo Medina zijn we nu aan onze eigen bioteelt begonnen. De eerste testen zijn positief en wij hopen binnenkort dit lokale virus voor te stellen aan een zo breed mogelijk publiek. We hebben alvast een proefproject uitgewerkt met lockers die diverse stammen van het virus bevat om de besmettelijkheid te testen. Via dit systeem van LuckyBoxen ® krijgt de Dendermondenaar als eerste een voorsmaakje van hopelijk een wereldwijd succes. We zoeken wel nog een leuke naam. Aya-virus, Heems-virus en de virus heemskinderen werden al gesuggereerd.”

About Willy Van Damned

Hoofdredacteur, epigramoloog en enige overblijvende oprichter van "Den Klaeptaent" in 1087. Schreef in het verleden ondermeer voor de het Aalsterse magazine The Onion en The New Donk Times.

One comment

  1. ’t oud kruitmagazijn omgetoverd tot een echte Batcave, wat een likje verf en opnieuw behangen al niet doen. Nu er wekelijks een kuisvrouw (zie foto) de boel zal komen proper houden, hebben de vleermuizen officieel hun domicilie in Deiremonne staan, aldus de trotse burgemeester Piet Buyse. Hij voegde er nog aan toe dat die vleermuizen met hun gat in de boter gevallen zijn.
    Of de vleermuizen daar ook zo over denken valt te betwijfelen, aangezien die beesten omgekeerd hangen, zit er toch enig risico in dat het eerder de boter zal zijn die in hun gat gaat vallen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*