Waarom de jeugddienst nog altijd niet verhuisd is

Drie jaar geleden besliste het schepencollege dat het sociaal restaurant Tvork van de campus aan de nieuwe bibliotheek zou verhuizen naar de voormalige kindercampus aan de Vijfde Januaristraat in Dendermonde. De ruimte die vrijkwam aan de bibliotheek zou worden ingenomen door de jeugddienst. Maar drie jaar later zit de jeugddienst nog altijd in het stadhuis. De Klaptand trok op onderzoek.

In november 2011 besliste het schepencollege dat de stedelijke jeugddienst, de cultuurbeleidscoördinator en het Opvoedingspunt na de verhuis van sociaal restaurant Tvork naar Sint-Gillis-Dendermonde onderdak zouden krijgen op de site rond de nieuwe bibliotheek. Schepen van Stadseigendommen Leen Dierick (CD&V) had het destijds over een zeer goede zaak voor de jeugddienst. ‘Die mensen zitten in het stadhuis op de Grote Markt veel te eng behuisd. Hier zit de jeugddienst tussen de jonge mensen van de scholen al wat met jongeren te maken heeft. Dat is zeer positief, ook voor het Opvoedingspunt trouwens,’ aldus Dierick in de lokale media.

Tvork opende zijn deuren in Sint-Gillis-Dendermonde in februari 2013, maar van een verhuis van de jeugddienst is inmiddels geen sprake meer. Volgens een aantal bronnen zou het personeel van de jeugddienst een verhuis allerminst genegen zijn.

Eerst en vooral omdat het traject van Administratief Centrum naar de nieuwe jeugddienst 500 meter langer is en door het beruchte Guldenhoofdsteegje aan de Grote Markt loopt. ‘Daar passeer je er liever niet,’ klinkt het bij de socialistische vakbond. ‘Drugs, geweld, overvallen,… De lijst met incidenten is schier eindeloos’.

4711968269_81cc7f0797Bovendien vreest het personeel van de jeugddienst ook dat het door de verhuis naar de bib het contact zal verliezen met de al dan niet spijbelende jongeren die ’s middags op de grote markt hun boterhammetjes komen opeten.Volgens een personeelslid van de jeugddienst dat liever anoniem wil blijven, is de Grote Markt ook een veel aangenamer werkomgeving.

‘Ik lees ’s morgens de krant bij een koffietje in Sint-Joris, aperitief ’s middags in ’t Belfort om nadien te lunchen in Barley’s. En als onze werkdag erop zit, trekken we nog naar ’t Theatercafé’, klonk het. ‘In de bib kan ik alleen in het leescafé terecht. En daar serveren ze alleen koffie. U, als journalist zijnde, begrijpt toch dat een mens daar liever voor past,’ aldus het personeelslid. ‘En als u me nu wil excuseren, van al dat praten heb ik dorst gekregen.’

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*