Stad in beraad: aardgasontginning onder Abdijschool of nieuwe kerncentrale aan Oud Klooster?

Als het in Brussel regent, druppelt het in Dendermonde. Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) heeft aan het Planbureau gevraagd om de economische gevolgen van het Energiepact te berekenen, om zo het energieperspectief van het land uit te stippelen. Die opdracht is niet in Dendermondse dovemansoren gevallen. Het schepencollege heeft een spoedzitting gehouden om te bekijken op welke ecologische energiegolf de stad kan meesurfen.

“Die brainstorm heeft enkele bijzonder progressieve en radicale ideeën opgeleverd”, vertelt schepen Leen Dierick aan onze redactie. “Mentaal zijn we onze tijd ver vooruit. We trekken resoluut de groene, ecologische kaart. Alleen, we hinken nog op twee gedachten: ofwel beginnen we aardgas te ontginnen onder de Abdijschool ofwel bouwen een nieuwe kerncentrale aan het Oud Klooster. Die gordiaanse knoop zullen we later nog ontwarren. We zijn het erover eens dat de toekomst in de vernieuwbare energie ligt. Voor het belang van onze kinderen.”

“Voor beide denkpistes valt wel iets te zeggen”, vult schepen Dierick aan. “Door het vertrek van de vluchtelingen staat de Abdijschool er nu leeg en verlaten bij. Dat schept opportuniteiten. Stedenbouwkundig onderzoek heeft uitgewezen dat de septische putten op het domein zo veel methaan bevatten door de drek en bagger die daar doorheen de jaren verzameld is, dat we onze stad voor minsten drie generaties van energie uit eigen bodem zouden kunnen voorzien door die gasbel aan te boren.”

“De huidige toestand in Groningen leert ons dat de boringen naar aardgas aardbevingen en grondverzakkingen tot gevolg hebben. Dat hoeft niet per se negatief te zijn. Mochten er straten en gebouwen in de binnenstad beginnen te scheuren of in te zakken, zou dat een mooie katalysator kunnen zijn om ons centrum eens grondig te heraanleggen en Dendermonde eindelijk een doordacht, gezellig én functioneel kernwinkelhart te geven. Het voorstel van Barbara Pas om op de Abdijschoolsite een steenkoolmijn op te starten en de vluchtelingen met lepels de kolen te laten delven werd niet weerhouden.”

Dierick gaat verder: “Aangezien de nationale politiek de kernuitstap als een rad voor de ogen van de gewone burger draait, blijft kernenergie ook voor ons een overweging. De centrales van Doel en Tihange blijken ongeneselijke osteoporosepatiënten. Die brokkelen af dat het niet schoon meer is. Onze buurlanden houden dat met argusogen in de gaten en zetten onze regering onder druk. De bouw van een nieuwe centrale dringt zich op. En waar kan dat beter dan op de Oud Klooster-vlakte? Die gevangenis komt er toch niet, dat is een publiek geheim. Dus laten we die zone een nieuwe bestemming geven. De invalswegen zijn trouwens al aangelegd, dus wat wil je nog meer? Ik ben ervan overtuigd dat de buren hier geen bezwaar tegen zullen hebben. En het geeft ons nog een extra drukkingsmiddel om die N41 na 78 jaar gepalaver eindelijk door te trekken.”

Een glunderende burgemeester Buyse sluit het gesprek af: “Ik ben er zeker van dat mevrouw de minister ontvankelijk zal zijn voor onze vooruitstrevende ideeën. De toekomst zal dat uitwijzen. Stel dat we toch op een njet botsen, dan zullen we wellicht wat gas moeten terugnemen.”

De toekomst van het Oud Klooster?

About Suzanne L. Vordmann

Epigrafe, grafologe en verwoed scrabbelaarster. Schrijft omdat er op Brussel-Vlaams en Rijsel-Frans toch niks meer te beleven valt.

One comment

  1. Pas na 24.100 jaar is de stralingsintensiteit van een van de bijproducten van radioactief afval met de helft afgenomen. En na 241.000 jaar is de straling afgenomen naar een niveau dat nu als veilig wordt beschouwd.
    Vanwege de unieke relatie met Belgisch-Kongo waar immers het uranium vandaan kwam voor de atoombom op Hiroshima ligt voor de hand dat hier op door wordt geborduurd. Op lange termijn zal iedereen radioactief zijn.
    We laten buiten beschouwing dat hogere lagen van straling door ontoereikende kennis en meetapparatuur nog niet bekend zijn aan de wetenschap of kunnen worden gecontroleerd.
    Dus we houden het voorlopig warm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*