Oscar Romerocollege verandert opnieuw van naam

Het Oscar Romerocollege verandert binnenkort opnieuw van naam. Vanaf 1 januari luistert de toonaangevende Dendermondse school naar de naam Romelocollege. Dat vernam de redactie van De Klaptand.

Iets meer dan een jaar geleden maakten de Dendermondse katholieke scholen (het Heilige Maagdcollege, het VHTI, Sint-Vincentiusinstituut en het VTI) de naam van de nieuwe fusieschool bekend. De naam Oscar Romerocollege is een verwijzing naar Oscar Romero, de vermoorde aartsbisschop van El Salvador. ‘Hij was bepleiter van gelijke kansen zodat iedereen zijn toekomst in eigen handen kan nemen. Dat willen we ook met onze school waarmaken’, vertelde algemeen directeur Hans Vanhulle bij de bekendmaking van de nieuwe naam.

Uit een recente bevraging onder leerlingen van de school bleek echter dat nauwelijks iemand wist wie Oscar Romero eigenlijk is. Daarom besliste het schoolbestuur om te onderzoeken of een nieuwe naamsverandering zich opdrong. Om de kosten voor het aanpassen van briefhoofden, turn-t-shirts en andere merchandising binnen de perken te houden, werd beslist om de voornaam Oscar te laten vallen en Romero te vervangen door Romelo, een knipoog naar Rode Duivel Romelu Lukaku.

Volgens de algemeen directeur van de school wil men op die manier hulde brengen aan Lukaku. ‘Romelu scoorde al meer dan 50 keer in de Premier League, de zwaarste voetbalcompetitie ter wereld. Ga er maar aan staan, als gast van 22. Op die leeftijd zijn de meeste van onze zesdejaars hier nog niet eens afgestudeerd.’

De school had inmiddels ook contact met de Rode Duivel die onlangs liet weten dat zijn familie wilde weghalen uit Molenbeek nadat die gemeente een broeihaard van jihadisme bleek te zijn. ‘We hebben Romelu aangeboden om zijn familie onder te brengen in onze school. Op één verdwaalde priester na, die naar het bisdom zalvend zegt door geen enkele Oost-Vlaamse parochie gewenst is, staat het hele verdiep van de vroegere priesters zo leeg als een weekendkerk.’

‘De onderhoudskosten die dat met zich meebrengt zijn voor de scholengroep onhoudbaar geworden. Bovendien merken we dat Johan, de enige overblijvende priester in onze school, eenzaamheidsverschijnselen begint te vertonen’, gaat Van Hulle verder. ‘We willen Johan daarom graag een uitweg bieden en hem naar Molenbeek sturen. Met zijn legionairskapsel moet hij in staat zijn om daar eindelijk een keer iets wat doorgaat voor gezag te installeren. ‘

Een voorstudie voor het beeld van Romelu Lukaku.

Een voorstudie voor het beeld van Romelu Lukaku.

Binnenkort wordt het Mariabeeld dat nu nog een prominente plaats heeft op het schoolterrein vervangen door een beeld van Romelu Lukaku. ‘ Na enig studiewerk door onze wiskundeleerkrachten, bijgestaan door een derdejaarsleerling, hebben we uitgerekend dat een beeld van Romelu Lukaku perfect zou passen in de vrijgekomen nis. Door zijn enorme omvang zal het beeld van Romelu wel zeer duur worden, maar gezien de jonge leeftijd van deze voetballer kan het dan ook lang aanbeden blijven. De loonkost voor het beeld is trouwens nihil vermits het in het vroegere VTI door de leerlingen van de afdeling carrosserie zal worden gesmeed.’

Vanhulle, die in tegenstelling tot zijn vader die turnleerkracht was, zelf amper het verschil tussen een volleybal en een voetbal kent, wil ook de eucharistievieringen schrappen. ‘Johan Poppe broedt op een nieuw ritueel. Dat zouden we telkens Romelu heeft gescoord willen opvoeren aan het standbeeld van Romelu. De bedoeling is dat de leerlingen dan gedurende een vijftal minuten voor het beeld van staan met de wijsvingers naar de hemel gericht’, aldus Vanhulle.

‘En als Romelu scoort bij de nationale ploeg, krijgen al onze leerlingen een vrije dag. De leerkrachten worden die dag wel verwacht op school, maar voor hen zetten we dan de tapkranen van de leraarsbar wagenwijd open. Hopelijk kunnen we op die manier de sfeer binnen het schoolteam opnieuw wat opkrikken. Door de nakende fusie is de sfeer in de leraarskamer immers ver beneden het vriespunt. Al Romelu enkele potten scoort bij de Rode Duivels, zal daar ongetwijfeld snel verandering in komen.’

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*