Haalbaarheidsstudie herbestemming Bibliotheek

De besparingen door de regering op het departement cultuur hebben ook in Dendermonde gevolgen. De belangrijkste maatregel is een herbestemming voor de dakparking van het bibliotheekgebouw, dat momenteel onderbenut wordt, naar een multifunctionele site. Dat meldt De Standaard. De krant haalt daarbij een haalbaarheidsstudie aan die de Vlaamse regering liet uitvoeren. 

Het stadsbestuur had tot gisteren de tijd om zelf suggesties voor een herbestemming aan te brengen, maar door een communicatiefout belande het schrijven bij een adviesorgaan van voornamelijk Dendermondse NVA leden en sympathisanten, die in stilte enkele voorstellen uitwerkte. Het dossier legt de nadruk op de heropwaardering van de site rond het kerkplein en kreeg de titel “Dendermonde 2020, de kracht van het alternatief“.

“Met het oog op het afstoten van Wallonië zijn er heel wat opportuniteiten die we niet onbenut mogen laten, het leek ons dan ook belangrijk een sterkte toekomstvisie te ontwikkelen om Dendermonde als centrumstad in Vlaanderen op de kaart te plaatsen”, aldus Thomas Roggeman – voorzitter van het comité “Samen met Ben Weyts werkte we dus een reeks voorstellen uit, die deze week verder zullen worden besproken naar haalbaarheid toe. Belangrijk is de bovenregionale werking”

Helemaal verrassend is het nieuws niet want in het regeerakkoord van de regering-Bourgeois (p. 19) wordt er al naar verwezen. “We investeren verder in de culturele infrastructuur in de Vlaamse Rand”, staat daarin te lezen. “We onderzoeken de haalbaarheid van de realisatie, samen met publieke en private partners, van bijkomend culturele sites met bovenlokale uitstraling.”

Dat de Vlaamse regering een dergelijk project overweegt in tijden van besparingen, nota bene in de cultuursector, doet velen de wenkbrauwen fronsen, maar Roggeman nuanceert: “Deze regio heeft grote nood aan een dergelijk project”

 

Herbestemming 1: Alternatief voor de Ardennen

bib02

Herbestemming 2: Alternatief voor vluchten boven Brussel

bib01

 

Herbestemming 3: Alternatieve locatie leeuw van Waterloo

bib03

 

Herbestemming 4: Gedenkmonument voor de onbekende collaborateur

bib04

 

Herbestemming 5: Dinant aan de Dender

bib05

 

Herbestemming 6: Parijs van Vlaanderen

bib06

 

About Willy Van Damned

Hoofdredacteur, epigramoloog en enige overblijvende oprichter van "Den Klaeptaent" in 1087. Schreef in het verleden ondermeer voor de het Aalsterse magazine The Onion en The New Donk Times.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*