Gratis seks als protest tegen stadsbestuur

Het bordeel Poepemies, op de grens tussen Baasrode en Buggenhout protesteert op een wel heel opmerkelijke manier tegen wat de eigenaar van het etablissement ‘pesterijen van het stadsbestuur noemt’. Nog tot en met 30 juni kan iedereen er gratis van bil gaan.

Tijdens de voorbije gemeenteraad kwam vanuit de SP-A-fractie het voorstel om ook in Dendermonde een raamtaks in te voeren. Op die manier zou de stad ook iets verdienen aan de activiteiten in de Dendermondse bordelen. Ook in grote steden als Gent en Antwerpen moeten bordeeleigenaars al een gelijkaardige taks betalen. Per raam zouden boordeeluitbaters jaarlijks zowat 1.000 euro moeten ophoesten.

Met 5 ramen aan de straatzijde zou de nieuwe taks voor de Poepemies een zware financiële dobber vormen. ‘Ik heb het nu al moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen’, klinkt het bij de uitbater. ‘Als ik nu ook nog eens 5.000 euro per jaar moet afdokken aan de stad, kan ik de b(r)oeken beter sluiten.’

Volgens de eigenaar van de florissante club wordt hij door het stadsbestuur geviseerd. ‘Het is onvoorstelbaar welke dingen ik al meegemaakt heb. Nadat stedebouw kwam controleren of hier geen bouwovertredingen konden vastgesteld, kwam de milieudienst langs met een aantal opmerkingen. Zo werd ik bijvoorbeeld verplicht om duurdere, biologisch afbreekbare condooms te gebruiken en moet ik kunnen aantonen dat er geen condooms in de rioleringen terechtkomen. Een paar jaar geleden was er ook al de zogenaamde wip-taks, waardoor ik voor elke wip van mijn meisjes nu ook vijf euro moet afdragen aan de stadskas.’

‘Als klap op de vuurpijl kwamen er onlangs nog de extra bezoeken van politieagenten bovenop. Die moeten hier van korpschef Paul Putteman verplicht enkele uren komen vertoeven in het kader van een inleefstage rond het prostitutiemilieu. Maar ondanks de forse drankrekening en de hand- en spandiensten die mijn meisjes de voorbije weken hebben geleverd aan het Dendermondse politiekorps, heb ik nog geen euro betaald gekregen. De situatie wordt stilaan onhoudbaar.’

‘Met mijn gratis seks-actie wil ik het stadsbestuur duidelijk maken dat het zo niet verder kan. Gratis seks valt immers niet onder de wip-taks. Als mijn klanten gratis van bil mogen gaan, zal de stad heel snel op droog zaad komen te zitten. Ik ben ervan overtuigd dat ik de misgelopen inkomsten wel kan compenseren met de meeropbrengsten uit drankverkoop in een boordevolle zaal’, klinkt de uitbater optimistisch.

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*