Dendermonde mag niet langer de Ros Beiaardstad zijn

De stad Dendermonde en het Ros Beiaardcomité mogen niet langer zomaar de woorden Ros Beiaard gebruiken. Dat heeft het Gentse Hof van Beroep vandaag beslist.

Een aantal nakomelingen van ridder Aymon, de vader van de Vier Heemskinderen Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout stapte enkele jaren geleden naar de rechter. De erven van Aymon wilden boter bij de vis zien nadat de stad Dendermonde jarenlang het Ros Beiaard, het paard van Reinout, kosteloos had gecommercialiseerd. Ook het gebruik van de naam Ros Beiaardstad was een doorn in het oog van de nakomelingen van de heer van Aymon.

De erfgenamen eisten dat de stad Dendermonde onmiddellijk stopte met het gebruik van de naam Ros Beiaard onder welke vorm dan ook en dat er een billijke vergoeding kwam voor het commercieel gebruik van het paard en het levensverhaal van hun familieleden door de jaren heen. ‘Wij hebben er niet om gevraagd om elke tien jaar herinnerd te worden aan de gruwel die onze familie is overkomen’, klinkt het bij de familie.

Hoewel de stad Dendermonde en intendant Franki Hervent de voorbije maanden een aantal pogingen ondernamen om tot een minnelijke schikking te komen met de nakomelingen van Aymon, hield de familie voet bij stuk en zette ze door met de juridische procedure. Nadat de rechter de Aymon-familie al in eerste aanleg gelijk had gegeven, oordeelde nu ook het Gentse Hof van Beroep in het nadeel van de stad Dendermonde.

De stad moet, op straffe van een dwangsom van 1.500 euro per dag, onmiddellijk alle verwijzingen naar het Ros Beiaard schrappen uit alle officiële communicatie van de stad. De stad verliest ook het recht op afbeelding van het paard en moet het Ros Beiaard weghalen uit de Hollandse Kazerne en overbrengen naar het domein van de familie Aymon in de buurt van Namen. Logischerwijs mag de stad ook niet langer het predikaat Ros Beiaardstad claimen.

De stad beraadt zich samen met een aantal juridische stappen over eventuele verdere stappen, maar wacht de volledige tekst van het vonnis af om uitgebreid te reageren. ‘Maar zoals het er nu naar uitziet moeten we het Ros Beiaardcomité met onmiddellijke ingang ontbinden en alle voorbereidingen voor de ommegang van 2020 staken’, aldus burgemeester Piet Buyse in een korte reactie. Buyse hoopt wel dat het gezond verstand uiteindelijk zal zegevieren en dat de familieleden van Aymon alsnog zullen bijdraaien.

Het arrest stipuleert verder ook dat de handelszaken in Dendermonde die een verwijzing naar het Ros Beiaard in hun naam hebben van naam moeten veranderen. Onder meer Radio Beiaard en frituur Bayard op de Oude Vest verkeren in dat geval. Ook het busbedrijf Ros Beiaard uit Lebbeke en verffabriek Ros Beiaard uit Zele moeten op zoek naar een nieuwe naam, net als de fietsroute die naar het Ros Beiaard genoemd werd.

Bij de stadsradio Radio Beiaard is de verslagenheid alvast enorm. ‘Wij zijn diep ontgoocheld in de familie Aymon. Dit betekent het einde van onze radiozender. Een sterk merk als Radio Beiaard kan je niet zomaar opnieuw opbouwen. Dit is alweer een verschraling van het Dendermondse medialandschap’, klinkt het in een persbericht.

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

4 comments

  1. Stefaan BOGAERT

    Ik weet niet of dit een grap is, fake of spam. Maar voor zover ik weet is op 25 november 2005 het Ros Beiaard en ongeveer alles wat daar mee te maken heeft, erkend als Werelderfgoed door de UNESCO. Kan daar zo maar beslag op gelegd worden??

    • Waar zijn die nakomelingen in godsnaam toch mee bezig,als ze er munt konden uitslaan zou men het wel allemaal ok vinden …pure hypocrisie die nakomelingen van familie aymon

  2. Voor radio beiaard hoeft dit toch niet het einde te zijn, denk ik. De naam kan al zo goed naar een beiaard verwijzen en niet noodzakelijk naar het ros beiaard. Verder vind ik het te gek voor woorden en weer maar eens het bewijs dat mensen met centen de wet naar hun hand kunnen zetten.

  3. Zaaaalig! Dei van deiremonne zen eir perdjen kwyt ???????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*