Alfons Hermans en Jean-Michel De Potter worden ereburgemeester

Voormalig eerste schepen Alfons Hermans en voormalig gemeenteraadslid Jean-Michel De Potter (SP.A) worden ereburgemeester van de stad. Dat heeft de gemeenteraad vorige woensdag beslist.

Alfons Hermans was jarenlang een vaste waarde in de Dendermonde politiek. Hermans zetelde 30 jaar in de Dendermondse gemeenteraad en was 22 jaar schepen. Hermans was vooral in Baasrode razend populair. Hij trad in de politiek onder burgemeester Albert Cool. Al snel werd hij schepen. Begin jaren negentig ging hij in de clinch met burgemeester Maurits Dierick, onder meer over de bevoegdheid openbare werken.

Misnoegd verliet Hermans de toenmalige CVP en lag mee aan de basis van het politieke project Inzet. Norbert De Batselier werd burgemeester en Hermans opnieuw schepen. Maar vrij vlug kreeg Hermans het aan de stok met De Batselier, die hij een autoritaire en gevoelloze houding verweet. Hierop richtte Hermans samen met Peter Bombay SAMEN op. In 2000 kwam Hermans voor het eerst in zijn politieke loopbaan in de oppositie terecht. Hij stopte in 2006 met de actieve politiek.

Jean-Michel De Potter was jarenlang de rechterhand van SP.A-boegbeeld Norbert De Batselier. Hij stond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 op de SP.A-lijst en haalde na Bart Van Malderen en Theo Janssens de meeste voorkeurstemmen bij de socialisten. Desondanks greep De Potter naast een schepenambt. Zes jaar later stond hij dan ook niet meer op de lijst.

Enkele weken voor nieuwjaar kwam SP.A Dendermonde met het voorstel om beide politici de titel van ereburgemeester te verlenen. Na druk gelobby achter de schermen en een tussenkomst van voormalig burgemeester Norbert De Batselier stemde de gemeenteraad vorige week in met de voordracht. De voordrachtsakte gaat nu naar de Vlaamse regering, die de titel van ereburgemeester moet verlenen.

Dat geen van beiden ooit het hoogste politieke ambt in Dendermonde heeft bekleed is volgens SP.A-voorzitter Fanny Biesemans geen probleem. ‘Beiden hebben hun mandaat met heel veel gedrevenheid en in een geëngageerde stijl vervult, dicht bij de mensen. Dat leverde hen niet voor niets de bijnaam ‘burgemeester van het volk’ op,’ aldus Biesemans.

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

One comment

  1. Avatar
    Huck, Huck & Habacuck, de drie dartele doodgravers

    Op het laatste ogenblik werd ook “Fons van ’t stadhuis” aan het lijstje toegevoegd. Hij was zo begaan met zijn job dat hij zelfs in het stadhuis woonde… of in Sint-Joris. Hij was de ware burgervader want hij deed ’s morgens de deur open en sloot ’s avonds als laatste alles af. Fons was de echte meester van het stadhuis. Hij werd daarin opgevolgd door ene zekere François Dergent of ziets…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*