‘Onze site veroudert nu vier keer zo traag’

Vorige week nam de stad opnieuw afscheid van een stukje archeologisch erfgoed. De website Dendermonde.be onderging op 29 februari immers een complete make-over.

De vorige website www.dendermonde.be dateert van 2008 en werd bij de start overladen met complimenten. Test Aankoop gaf de site zelfs een ‘zeer goed’-score in een vergelijkend onderzoek van tientallen gemeentelijke websites. Dat was het sein voor het stadsbestuur om op haar lauweren te gaan rusten en de site aan haar lot over te laten. Buiten een los eindje hier en daar werd de site de voorbije 8 jaar dan ook niet meer opgefrist. ‘Iets wat al zo goed is, kan je immers niet beter maken’, klonk het steevast in verklaringen van het stadsbestuur.

Omdat de voorbije jaren een aantal technologieën zoals tablets, smartphones en mobiel internet snel ingeburgerd raakten, drong een ingreep zich echter op en besliste het stadsbestuur, zij het met lange tanden, om te investeren in een vernieuwde website. Op 21 januari 2015 werd het bestek voor die website goedgekeurd door de gemeenteraad en iets meer dan een jaar later is de site dus al klaar. ‘Het ging veel sneller dan we binnen de stadsadministratie gewend zijn’, erkent schepen van Informatie Leen Dierick.

Vorige week vrijdag al werd de site voorgesteld aan de gemeenteraadsleden en personeelsleden van de stad. Ook de voltallige regimepers (Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, TV Oost,…) was op de voorstelling aanwezig. Stadskritische media als De Klaptand hadden geen uitnodiging gekregen voor de voorstelling en de bijhorende receptie. Een redacteur van De Klaptand die undercover toch probeerde binnen te glippen, werd door twee leden van het Speciale Interventieteam van de Dendermondse overmeesterd en afgevoerd naar een politiecel, een voorval waarvoor het stadsbestuur zich inmiddels excuseerde na tussenkomst van de Vlaamse Vereniging van Journalisten.

Nu de site enkele dagen in de lucht is, wil schepen van Informatie Leen Dierick alsnog De Klaptand te woord staan over het nieuwe uithangbord van de stad. Dierick is de eerste om toe te geven dat de vorige site zijn houdbaarheidsdatum ver overschreden had. Dat de stad precies 29 februari heeft gekozen om de nieuwe site te lanceren was volgens schepen van Informatie Leen Dierick dan ook niet toevallig. ‘We hebben bewust gekozen voor een lancering op de schrikkeldag. Op die manier veroudert onze site immers vier keer trager dan elke andere site. Daardoor kunnen we de site ook vier keer langer in de lucht houden dan een normale website. Ik hoef jullie niet te vertellen dat we hiermee een aanzienlijke besparing realiseren.’

Ontlasting van het stadspersoneel

De nieuwe website oogt fris, overzichtelijk en bevat een schat aan informatie. Een handige functie moet de Dendermondenaar snel naar de juiste plek op de website brengen. ‘Wellicht het belangrijkste luik aan onze website is het vernieuwde digitale loket. In het verleden konden mensen al heel wat documenten digitaal aanvragen bij de stadsdiensten. Op vraag van het personeel van het Administratief Centrum hebben we dit nog verder uitgebreid. Als er minder mensen in levende lijve naar het stadhuis komen, is er meer tijd over voor het echte werk van een stadsambtenaar: koffie drinken, telefoneren, Facebooken en de krant lezen’, aldus Dierick.

‘Deze mensen hebben ook een gezinsleven te runnen. Omdat het gezin voor ons de hoeksteen van de maatschappij is, is het dan ook belangrijk dat wij onze mensen de nodige tijd en ruimte geven om tijdens de werkuren te recupereren van de zware ochtend- en avondshiften die de meeste mama’s en papa’s draaien om kinderen op tijd naar school, dansles of sportclub te krijgen’, besluit Dierick.

‘Uit een uitgebreide bevraging die we de voorbije maanden hielden, blijkt dat een groot deel van het stadspersoneel te kampen heeft met stress en faalangst. Dat verklaart het gezucht en gekreun waarmee nogal wat ambtenaren zich op dit moment door hun werkdag ploegen. Door alles verder te automatiseren en de werkdruk van onze mensen te minimaliseren hopen we daarmee komaf te maken’, aldus nog Dierick.

Nog een nieuwigheid die binnenkort gelanceerd wordt, is de webcam die in het Administratief Centrum werd opgehangen en die gevolgd kan worden via de website. ‘Dat idee hebben we eigenlijk gehaald bij de autokeuring. Via de website van SBAT is het immers ook mogelijk om de wachtrijen aan de keuringscentra te volgen om zo het geschikte moment voor een autokeuring af te wachten. Hetzelfde willen we nu realiseren met de wachtrijen die vooral ter hoogte van de dienst bevolking vrij snel kunnen oplopen.’

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*