6820527

Gedempte Dender erkend als beschermd stadsgezicht

De Gedempte Dender in Dendermonde is door de Vlaamse regering erkend als beschermd stadsgezicht. Dat blijkt uit een persbericht van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Ruim 25 jaar geleden besliste het toenmalige stadsbestuur om een deel van de Denderarm die door de stad slingerde dicht te gooien om op die manier extra parkeergelegenheid te creeëren dichtbij het stadscentrum. Bovendien zorgde het water voor nogal wat geurhinder. Door de oude Denderarm deels dicht te storten, loste het toenmalige stadsbestuur dus twee problemen in één klap op. Dat was op zich al opmerkelijk, want doorgaans zorgde een beslissing van het stadsbestuur in die tijd alleen maar voor extra problemen.

Omdat de Gedempte Dender sinds de oorspronkelijke inrichting als parking in de jaren ’80 onaangeroerd bleef liggen, werd de locatie nu automatisch als beschermd stadsgezicht geklasseerd door de Vlaamse regering. Dat is het gevolg van een nieuwe wet uit 2007 die bepaalt dat stadsgezichten die langer dan 10 jaar onaangeroerd blijven automatisch als stadsgezicht beschermd worden. In de wet staat dat de structuur, herkenbaarheid en het karakter van de gebieden bewaard moet blijven nu het officieel stadsgezichten zijn. Ook moet er in bestemmingsplannen rekening mee worden gehouden.

Plannen stadsbestuur vallen in het water

Dat de Gedempte Dender nu erkend werd als beschermd stadsgezicht is een fors streep door de rekening van het stadsbestuur. Dat wilde in afwachting van de openlegging van de Dender met enkele kleinere ingrepen de parking opnieuw verfraaien. Die plannen vallen nu echter in het spreekwoordelijke water. Zelfs de putten op de parking zouden niet meer gedempt mogen worden.

Al waren er binnen de meerderheid nogal wat mensen die zich vragen stelde bij de haalbaarheid van die laatste operatie. ‘Elke kubieke meter materiaal die aangebracht wordt om de putten te dempen moet er weer uitgehaald worden wanneer de Dender weer opengelegd wordt. Gezien de omvang van het puttenprobleem is zoiets in tijden van crisis niet te verantwoorden’, klinkt het bij een CD&V-raadslid dat liever niet met naam en toenaam op De Klaptand verschijnt.

Ook burgemeester Piet Buyse is teleurgesteld in de beslissing van de Vlaamse regering, maar ziet desondanks opportuniteiten in de beschermde Gedempte Dender. ‘We gaan de twee grootste putten een naam geven, Helleput en Zavelput. Met een minimum aan inspanningen kunnen die even bekend worden als de Kluisberg en de Kemmelberg. Wie weet kunnen we op die manier ooit de Ronde van Vlaanderen naar onze stad halen.’

Ook schepen van Openbare Werken Leen Dierick begrijpt de beslissing van de Vlaamse regering niet. ‘Dit is nefast voor de leefbaarheid van de stad. Net op het moment dat we iets wilden doen aan het maanlandschap, valt deze beslissing uit de lucht. Jammer, want na jaren verwaarlozing wilden we ook deze stadskanker aanpakken. ‘

Groot volksfeest

Wie dan weer wel tevreden is met de consolidatie van de Gedempte Dender is de lokale politie. Korpschef Paul Putteman (what’s in a name) stipt aan dat de snelheidsremmende functie van de putten van onschatbare waarde is voor de Dendermondse verkeersveiligheid.

Wat de gevolgen zijn voor het opnieuw openleggen van de Dender is op dit moment niet duidelijk. Het stadsbestuur gaat samen met de NV Waterwegen en Zeekanaal de recente beslissing van de Vlaamse regering bestuderen en hoopt dat de geplande openlegging niet in het gedrang komt.

Voor de inwoners van Dendermonde is de erkenning overigens wel een beetje goed nieuws. In de wandelgangen van het stadhuis vernam De Klaptand dat burgemeester Piet Buyse eind mei een groot volksfeest wil organiseren op de Gedempte Dender om de erkenning te vieren. Bij die gelegenheid zou ook het Ros Beiaard en de drie Gildereuzen even van stal worden gehaald.
Like ·

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>