Dendermondse scholen roepen op tot lokale klimaatmars #dendermondebrost

Van 3.000 jonge klimaatactivisten op straat in Brussel, via 12.500 naar 35.000 geëngageerde jongeren die hun stem laten horen voor hun toekomst en die van Moeder Aarde. In twee weken tijd heeft Youth for Climate zichzelf spijkerhard op de kaart gezet. Een bijzonder fors signaal van de jeugd waar ook de Dendermondse scholen niet Oost-Indisch doof voor blijven. Daarom manen ze aan tot krachtdadigere actie.

“Als het regent in Brussel, dan druppelt het in Dendermonde”, stellen de directies van het Koninklijk Atheneum, het KTA en het Oscar Romerocollege vast.

“We kunnen niet anders dan een hoge borst opzetten wanneer we zien dat ook leerlingen van onze scholen richting de hoofdstad trekken om ónze bezadigde, onbewogen, pedante en zelfgenoegzame generatie wakker te schreeuwen en er ons streng op te wijzen dat het op de klimaatklok al ver na twee voor twaalf is.”

“Naastenliefde, assertiviteit, engagement, burgerzin en milieubewustzijn zijn waarden die we in het secundair onderwijs hoog in het vaandel voeren. Dat staat zelfs in onze missies. Nu geven onze leerlingen ons de kans om die woorden om te zetten in daden. Een kans die we dankbaar met beide handen aannemen. Daarom hebben we als verenigde directies ook een guitige leuze voor op ons spandoek verzonnen: ‘Niet straffen, maar stoefen!’. We gaan zelfs een stapje verder en geven onze jongeren een hint… Waarom naar Brussel trekken om te gaan betogen? Kan dat niet gewoon op de Grote Markt van Dendermonde? Is dat geen logische volgende stap? Als Mozes of Mohammed niet naar de berg gaan, moet de berg maar naar Mohammed of Mozes komen…”

De leerlingenraden van de betrokken scholen reageren alvast unaniem lovend op de steun die ze van hun directies krijgen. “Op sommige scholen wordt er manu militari opgetreden tegen bosbrossers of gedreigd met beteugeling, bestraffing of ronduit repressie. Op andere scholen halen ze milieu en klimaat door elkaar en moeten afwezige scholieren achteraf papiertjes van de speelplaats rapen of met hun vingernagels kauwgom van de banken schrapen. Gelukkig worden wij gesteund door de opvoedingsethiek van het katholiek en het gemeenschapsonderwijs. Ook impactvolle politici als Dieter Mannaert en zelfs Wouter Rogiers dekken ons in de rug. Daarom overwegen we de volgende donderdagen inderdaad lokale klimaatacties onder #dendermondebrost.”

“We zullen meer doen dan betogen alleen”, gaan de leerlingen verder. “We zullen milieustatements maken en samen met de mannen van Verko op huisvuilronde gaan, manueel de Tragel uitbaggeren en al die fietsen uit de Forten vissen. Hopelijk zien de volwassenen dat en stoppen ze met vuilzakjes bij de publieke vuilnisbakken te zetten of afval uit het raampje van hun wagen te kieperen.”

Enkele leerkrachten zijn alvast begeesterd en geanimeerd door wat hun leerlingen doen. “Laat ze maar brossen en betogen op donderdag, dan hebben wij alvast nog een extra vrij dagje!” schatert mevrouw De Nayer. “Ik roep mijn leerlingen zelfs op om te betogen in onze stad. Ze krijgen van mij dan een bundeltje mee en zijn dan verplicht allerhande vraagjes in te vullen op punten. Want alleen zo kan je leren, denken wij van het onderwijs. Ze moeten dan wel zelf hun brooddoos, een schrijfplankje, een potlood én hun goed humeur meebrengen”, vult meneer Merel frivool aan.

George en Diane -zelfverklaarde klimaatkenners en verwoede forumreaguurders en Twitteraars- repliceren terughoudend, maar genuanceerd in een online statement: “Mogten die speibellaars onae kinderee zinjn, ze kregen van ons noch wat STRAF en KLETSEN om hun oren!!!???? Dat ze eerst naar schoiol gaan om te LEREN scgrijven en rekenen… zoalq wij IN ONZE TIJD!!§ç! Maar nee; liebvetr nen dag congé dan ne stiel leren!!è??à En op Denderpoep of Wergtur wel underen bROl laten liggen en door aneren lkaten opkuisen. EZe weten zei nuet waarvoor ze BETogen! En daarbij! Zowat opwarming vansde aarde kandat nu zo kwaad??!!! Dan zijn de wingtersv wat warmer voor ONZE mensen die ARM zijn en buiten moeten SLAPEN!!!&&&ééé@@@é!!!<3

De jongeren reageren laconiek: “We zullen wel zien wie de wereld ten goede zal veranderen. Wij die beseffen en handelen of zij die berusten, verzuren en ons met kromme redeneringen onderuit proberen te halen. Welke primitieve diersoort beschimpt en bekladt er eigenlijk nog zijn eigen jongen?”

About Suzanne L. Vordmann

Avatar
Epigrafe, grafologe en verwoed scrabbelaarster. Schrijft omdat er op Brussel-Vlaams en Rijsel-Frans toch niks meer te beleven valt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*