Dendermondse politie moet verplicht op prostitueebezoek

Alle agenten van het Dendermondse politiebezoek moeten binnenkort ook verplicht op prostitueebezoek. Dat stelt korpschef Paul Putteman in een reactie op de heisa die ontstond nadat hij hele hele korps verplichte een bezoek te brengen aan de moskee in Lebbeke. Putteman hoopt dat op die manier de rust in het korps terugkeert.

Het Laatste Nieuws schreef vanmorgen dat er binnen het Dendermondse politiekorps flink wat ophef is over een recente maatregel van korpschef Paul Putteman. Alle politieleden moeten van de korpschef verplicht op moskeebezoek om moslims beter te begrijpen. Maar dat valt niet bij iedereen in goede aarde. ‘Ik vind het niet normaal dat ik daar mijn schoenen moet uittrekken’, is maar één van de vele klachten.

Putteman wil dat zijn agenten door het bezoek meer inzicht krijgen in de opvattingen en leefwereld van moslims. ‘Ik wil dat we elkaar beter leren kennen. Want na de gebeurtenissen begin dit jaar in Parijs bestond het gevaar voor spanningen tussen moslims en de politie, zeker bij controles en tussenkomsten. Vandaar dus onze toenadering’, aldus Putteman in Het Laatste Nieuws.

Maar blijkbaar was niet iedereen even opgezet met de toenaderingspogingen. Een aantal agenten stoorde zich aan een aantal uitlatingen van de moslimspreker. Die zou onder meer gepleit hebben voor moslimscholen en aparte openingsuren voor vrouwen in het zwembad. Bovendien zou gezegd hebben geen gezag van politievrouwen in functie te aanvaarden.

Een aantal andere agenten stoorde zich dan weer aan het feit dat de sessie in Lebbeke plaatsvond. ‘Iedereen weet hoe lastig het is om daar te raken. Er staan altijd zo’n lange file richting Lebbeke. Had Putteman niet kunnen wachten op de moskee in Oudegem?’.

Om de gemoederen in het korps te sussen, maakte Putteman vandaag bekend dat er in de toekomst nog andere gelijkaardige projecten zullen volgen. ‘Ik heb net een afspraak gemaakt met de uitbater van de nachtclub Poepemies op de Provinciale Baan. De komende weken zullen onze agenten zich daar kunnen onderdompelen in de leefwereld van de prostituees. Ik neem aan dat de klachtenregen dan wel zal ophouden’, aldus Putteman aan De Klaptand, terwijl hij er met een kwinkslag aan toevoegt dat er dan wel niemand zijn schoenen zal aanhouden.

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*