Vluchtelingen ook niet welkom aan Oud Klooster

De tegenstanders van de opvang van minderjarige vluchtelingen in de Abdijschool aan de Oude Vest hebben een alternatieve locatie voorgesteld aan Fedasil. Intussen overweegt restaurant Le Chateau Simple een naamsverandering.

Het debat over de opvang van vluchtelingen in het Dendermondse stadscentrum verhitte de voorbije dagen de gemoederen. Fedasil wil de abdijschool in het centrum van de stad gebruiken om minderjarige vluchtelingen op te vangen. Vooral het gebrek aan communicatie vanuit het stadsbestuur zorgde voor nogal wat wrevel bij de inwoners van de stad. Pegida, de van oorsprong Duitse Pegida protestbeweging, was er dan ook als de kippen bij om die onvrede te recupereren en het debat te polariseren.

De organisatie wilde oorspronkelijk vanavond een volksvergadering houden in café Den Hert, maar kreeg daarvoor geen toestemming van het stadsbestuur. De organisatie kondigde daarop aan volgende week vrijdag te zullen betogen aan de Abdijschool.

Maar die betoging zal wellicht niet veel impact hebben. De federale ministerraad heeft vanmorgen immers beslist dat er 144 minderjarige vluchtelingen zullen opgevangen worden in de Abdijschool. Toch wil Pegida zich blijven verzetten tegen de komst van de vluchtelingen. De organisatie stelt voor dat de vluchtelingen elders in Dendermonde opgevangen worden.

‘Waarom worden de vluchtelingen niet opgevangen in een tijdelijk tentenkamp aan het Oud Klooster?’, vraagt de woordvoerder van Pegida zich af. ‘Daar is toch plaats genoeg en daar storen die vluchtelingen niemand.’ Pegida heeft zelfs een naam in gedachten voor het opvangcentrum: Pegidaiza, een knipoog naar het dierenpark Paira Daiza. ‘Wellicht zullen de antidemocraten en sociaalfascisten dat weer interpreteren als een provocatie, maar het is allerminst onze bedoeling om de vluchtelingen als beesten te behandelen’, klinkt het verder bij Pegida.

Of de locatie door Fedisal zal weerhouden worden is hoogst twijfelachtig. Het actiecomité Oud Klooster, dat al jaren de bouw van een nieuwe gevangenis blokkeert, heeft immers laten weten dat het zich ook zal verzetten tegen het optrekken van ‘Pegidaiza’ op de site van het Oud Klooster. ‘Wij zijn absoluut niet tegen de asielzoekers’, klinkt het in een communique. ‘Maar niet op die plaats. We vinden het hoogst ongepast dat tientallen moslims worden opgevangen op een plek met zo’n christelijke naam.’

Intussen blijken ook de eerste handelszaken zich voor te bereiden op de komst van de vluchtelingen. Restaurant Le Chateau Simple overweegt op korte termijn zelfs een naamsverandering. ‘Anders gaan de vluchtelingen ons misschien verwarren met het Klein Kasteeltje’, zegt uitbater Martijn Luinstra.

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

One comment

  1. Avatar

    Er zouden nog wel wat naamsveranderingen gesuggereerd kunnen worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*