Verko voert extra ‘biertaks’ in

De intercommunale Verko voert een extra taks in voor bewoners die bij de tweewekelijkse ophalingen meer dan één pmd-zak buitenzetten.

Verko stelde de voorbije maanden vast dat steeds meer mensen meer dan één blauwe pmd-zak aanboden tijdens de tweewekelijkse ophalingen. Omdat de lengte van een ophaling is berekend op 1 zak per huis, gebeurde het steeds vaker dat de teams van Verko niet op tijd klaar raakten en overuren moesten presteren. Die extra overuren wegen zwaar door op het budget van de intercommunale. En dus drongen maatregelen zich op.

De intercommunale analyseerde de voorbije maanden de hoeveelheid pmd-afval die de verschillende teams binnenbrachten. ‘We merkten dat in sommige wijken mensen steevast twee zakken aanboden, vaak uitsluitend gevuld met uitsluitend bierblikjes,’ aldus Verko-directeur Kris Verwaeren. ‘Dat zorgde voor ondraaglijk lijden bij ons personeel.’

‘Ook onze werknemers drinken al een keer graag een pintje, maar uiteraard niet tijdens de werkuren. Maar als je de hele dag niet anders dan zakken met lege blikken Jupiler, Cara of Karlsquel in de vuilniswagen moet gooien, is het natuurlijk onmogelijk om niet voortdurend aan frisse, schuimende pinten te lopen denken. Met alle risico’s vandien,’ aldus Verwaeren. ‘Het is een wonder dat er nog geen accidenten zijn gebeurd.’

‘Om te voorkomen dat onze werknemers toch aan de verleiding toegeven willen we dus vooral vermijden dat mensen verschillende blauwe zakken vol bierblikjes buiten zetten. We doen dan ook een oproep, vooral aan de bewoners aan wijken als ’t Keur, Hof ten Rode en Broekkant om hun drankgebruik te matigen en thuis minder bier in blik te drinken. Dat is niet alleen goed voor hun eigen gezondheid, maar ook voor die van onze werknemers.’

Mensen die toch twee of meer blauwe zakken willen buitenzetten, zullen voortaan een extra sticker moeten kleven. ‘De opbrengst van die extra stickers investeren we vervolgens in het personeelsfeest van Verko, waar onze werknemers uiteraard wel een pintje mogen drinken,’ besluit Verwaeren.

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*