Stadsbestuur snoeit fors in aantal marktdagen

De Dendermondse marktkramers zijn ongerust. Vanmorgen lekte uit dat de stad de wekelijkse marktdag op 11 november wil afschaffen omdat dan de optocht van Wapenstilstand in het stadscentrum plaatsvindt. Onderzoek van onze redactie leert bovendien dat het hier slechts om het topje van de ijsberg gaat en dat het stadsbestuur nog meer marktdagen wil laten sneuvelen.

Het nieuws ging vanmorgen op de wekelijkse maandagmarkt als een lopend vuurtje rond: het schepencollege wil de wekelijkse marktdag van 11 november afschaffen. Op de dag van de Wapenstilstand plant de stad ook dit jaar immers haar jaarlijkse optocht “Vier Vrede”. Dendermondse scholen en academies werken daar aan mee en bij het gebeuren hoort een stoet van aan de dekenale O.L.Vrouwekerk, via de Vredesboom in de Franz Courtensstraat, naar het oorlogsmonument op het Heldenplein. Die Wapenstilstand valt dit jaar op een maandag en het parcours overlapt met de straten waar wekelijks marktkramen staan.

En dus zijn de marktkramers niet welkom op 11 november. Een maatregel die op weinig begrip kan rekenen in het marktkramersmilieu. ‘Broodroof’, klinkt het unaniem. ‘We zien op zo’n dagen net mensen die anders niet naar de markt komen. Dat wordt ons nu ontnomen en daarmee snijdt de stad dus in onze portemonnee. En dat op een moment dat het al geen evidente tijden zijn voor de retail, met de concurrentie van online shoppen.’

In het milieu gaat bovendien ook het gerucht dat de stad ook de twee marktdagen rond de Ros Beiaardommegang wil annuleren om de opbouw en afbraak van de tribunes langs het parcours mogelijk te maken.

Volgens een anonieme bron binnen de stadsadministratie werkt schepen van markten Martine Van Hauwermeiren aan een masterplan voor de Dendermondse markt.

‘We hebben geprobeerd opnieuw aan te knopen met de hoogdagen van de maandagmarkt door de markt korter en gezelliger te maken, maar dat heeft niet geholpen, dus dringen andere maatregelen zich op’, aldus onze bron.

‘Het aantal marktkramen zit al jaren in dalende lijnen, net als het aantal bezoekers van de maandagmarkt. Iedereen met een beetje boerenverstand in zijn hoofd weet dat je zoiets alleen kan keren door schaarste te creeëren’, klinkt het in het AC.

Deze marktdagen worden geschrapt

Naar verluidt wilde Van Hauwermeiren een duidelijk criterium hanteren om marktdagen te schrappen. ‘Het schepencollege heeft enkele uren lang gedebatteerd over het voorstel om de marktdagen op alle maandagen met 3 a’s te schrappen, maar dat ketste uiteindelijk af. Er werd wel een compromis gesloten.’

Uit een document dat De Klaptand kon inkijken worden de marktdagen ook geschrapt op de volgende maandagen:

  • de eerste maandag van december (omdat het dan cyber monday is en het stad iedereen wil aanzetten om die dag bij de lokale online shops te shoppen)
  • de maandag na Dendermonde carnaval (omdat er dan al voldoende marginaliteit is gepasseerd)
  • om dezelfde reden is er ook geen markt op de maandag na Grembergen kermis
  • in de jaren dat Katuit op een donderdag valt, zal er zowel de maandag voor als de maandag na de reuzenommegang geen markt zijn.
  • ook tijdens de traditionele jaarmarkt zijn de marktkramers niet welkom omdat schepen Leen Dierick wil dat die dag alle aandacht naar de dikbillen gaat.

Het plan om de marktdag op de eerste maandag na 11 juli te schrappen, sneuvelde in de uiteindelijke tekst tot grote opluchting van N-VA, dat ook nog bekwam dat alle marktkramers die dag verplicht een Vlaamse leeuw in hun kraam moeten hangen.

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*