Stad presenteert ambitieus plan voor Oude Vest

Het stadsbestuur geeft volgende week woensdag tijdens een extra gemeenteraad toelichting bij enkele aanpassingen aan het Mobiliteitsplan. Uit documenten die De Klaptand in handen kreeg, blijkt dat vooral de buurt rond de Oude Vest er binnen afzienbare tijd helemaal anders zal gaan uitzien.

In april 2012 keurde de gemeenteraad meerderheid tegen oppositie het nieuwe mobiliteitsplan voor Dendermonde goed. Twee jaar later is de coalitie CD&V-SP.A het eens geraakt over enkele aanpassingen aan het plan. Los van enkele kleinere wijzigingen springen vooral de plannen rond de Oude Vest in het oog.

oudevest

Zo zag de Oude Vest er vroeger uit

Volgens het plan dat nu voorligt zou de Oude Vest er tegen de volgende Ros Beiaardommegang in mei 2020 helemaal anders moeten uitzien. Het gedeelte waar nu auto’s rijden zou immers volledig worden uitgegraven en plaats maken voor een 8 meter brede gracht. De gracht zou langs een smal kanaal door de huidige Sint-Rochusstraat een verbinding krijgen met de Oude Dender, waar binnen afzienbare tijd de Dendermondse jachthaven moet komen.

De stad wil op die manier het Vestjen in zijn oude glorie herstellen. Tot eind jaren 40 van de vorige eeuw was de Oude Vest immers ook een brede gracht. De gracht werd destijds gedempt omdat heel wat inwoners van de volksbuurt de gracht gebruikten als open riool en de stank niet meer te harden was. Vanaf 1960 ontwikkelde de Oude Vest zich meer en meer tot een winkelstraat en verlieten steeds meer mensen de volksbuurt. Nadat de Oude Vest een tijdlang de parel der Dendermondse winkelstraten was, heeft de straat die titel inmiddels moeten afstaan aan de Oude Vismijn.

‘Het drukke autoverkeer en de hoge parkeerdruk hebben van de Oude Vest wellicht de meest ongezellige winkelstraat gemaakt,’ luidt het in de plannen van het stadsbestuur. Het stadsbestuur erkent dat er in het verleden foute inschattingen zijn gemaakt en dat enkel ingrijpende maatregelen het Dendermondse winkelcentrum opnieuw op de kaart kunnen zetten.

Omdat burgemeester Piet Buyse met een groep leerlingen van het VTI in de Westhoek verblijft voor een educatief project rond Wereldoorlog I, was eerste schepen Leen Dierick (CD&V) bereid om de plannen toe te lichten aan De Knaptand. ‘Iedereen weet dat Dendermonde aan het kruispunt van twee rivieren ligt,’ aldus Dierick. ‘Maar haast niemand weet nog dat er vroeger veel meer water te zien was in de binnenstad. Daarom leek het ons een goed idee om een aantal van die vroegere waterlopen opnieuw open te leggen.’

Vissershaven

De Nieuwe Vest ter hoogte van de Abdijschool

De Nieuwe Vest ter hoogte van de Abdijschool

Aan weerszijden van de gracht zou een 5 meter brede strook voorzien worden. Naast plaats voor voetgangers en fietsers zou er ook ruimte worden voorzien voor de café’s op de Oude Vest. Het hele traject van de nieuwe gracht, van de Oude Dender tot aan de De Bruynkaai is in principe autovrij tijdens de openingsuren van de winkels. ‘Leveringen zijn enkel mogelijk voor 9u ’s ochtends of na 19u ’s avonds,’ aldus nog Dierick.

‘Op het einde van de Oude Vest, waar nu het rond punt ligt, zal het kanaal uitgeven op een kleine vissershaven. Daar kunnen de Dendermondse vissers hun verse vis rechtstreeks aan de man brengen.’

Verspreid over het traject van de nieuwe grachten zouden een viertal bruggen komen, naar het model van de twee andere bruggen in het stadscentrum. Dierick beseft dat opnieuw tientallen parkeerplaatsen in de binnenstad verdwijnen, maar stipt aan dat de stad vanuit de verschillende aan het water gelegen deelgemeenten waterbussen zal inleggen die de inwoners in een mum van tijd naar het stadscentrum zullen brengen.

Dierick vonden daarvoor naar eigen zeggen inspiratie in steden als Amsterdam, Kopenhagen en Venetië. ‘Ook daar is vervoer over het water voor de inwoners de normaalste zaak van de wereld,’ aldus Dierick, die er nog aan toevoegt dat de eerste proefdrukken van toeristische brochures voor ‘Het Venetië van Oost-Vlaanderen’ weldra van de persen rollen.

Nieuwe Vest

eendjesrace

Ook de eendjesrace zou naar de Nieuwe Vest verhuizen

Om de breuk met het verleden duidelijk te maken zal de Oude Vest in 2019 van naam veranderen in Nieuwe Vest. En Dierick koestert ook wilde plannen voor Katuit en de Ros Beiaardommegang. ‘De bedoeling is dat de werken afgerond zijn tegen 31 december 2019. De volgende Ros Beiaardommegang zal zich deels op het water afspelen. Op die manier zal bijvoorbeeld het tafereel ‘De Walvis’ beter tot zijn recht komen,’ aldus nog Dierick.

Volgens Dierick moet de gracht in de Nieuwe Vest uitgroeien tot een evenementengracht. ‘De eendjesrace kan op die manier in het winkelhart van de stad plaatsvinden. En we zullen extra middelen vrijmaken voor Marktrock zodat organisator Live Entertainment een podium over het water kan bouwen, net als Polé Polé tijdens de Gentse Feesten. Het stadsbestuur knoopt binnenkort ook gesprekken aan met Denderkajak over een concessie voor de verhuur van kajaks en pedalo’s op het Dendermondse binnenwater.

 

Zo zou de Nieuwe Vest er uitzien op Google Maps

Zo zou de Nieuwe Vest er uitzien op Google Maps

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

3 comments

 1. Het voorstel om aan de Noordlaan het vroegere stort in ere te herstellen werd gedwarsboomd door het Ministerie van Justitie (Politie-, Handels- en Arbeidsrechtbanken in die straat) omdat de deurwachters dan de hasj-gebruikende advocaten niet meer via de geur kunnen onderscheiden van de (gratis) heroïnespuiters.

 2. Waar zijn jullie mee bezig?
  In tijden dat er moet worden bespaard en er dus andere prioriteiten zijn worden er bij het stadsbestuur plannen gemaakt om bakken geld over de balk te gooien voor onnodige prestigeprojecten.
  Maar voor kleinschalige nuttige projecten is er dan geen budget, bah!
  Venetië van Oost vlaanderen?? Whahahahaaaaahaawoeahaaaaahoehoehahahaaaa!
  Onnozelaars.

 3. Jullie maken de stad kapot! Er gaan een groot aantal winkels de deuren moeten sluiten, omdat de klanten er niet meer geraken! En iedereen gaat dan uit het centrum! Willen jullie dat? Jullie eigen stad kapot maken? Goed bezig, jullie zouden beter andere dingen doen met dat geld, en het zo laten, hoe het nu is. Een schande voor onze streek! En voor de winkeliers die failliet gaan! Nooit gedacht dat deze stad, enorm zou dalen in mijn gedachten! Doe zeker niet zo verder Dendermonde!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*