Stad gaat tuintrampolines subsidieren

Wie binnenkort een trampoline of ander speeltoestel voor in de tuin aankoopt, krijgt daarvan binnenkort tot de helft terugbetaald door het Dendermondse stadsbestuur. Dat vernam De Klaptand maandagavond na afloop van het Dendermondse schepencollege.

Het Dendermondse schepencollege hield vanmiddag een begrotingscontrole. Schepen van financiën Dirk Abbeloos had goed nieuws voor zijn collega’s, want Dendermonde blijft het op financieel vlak goed doen. ‘Onder meer dankzij de toegenomen inkomsten uit snelheidscontroles en parkeerboetes slaagt onze stad er als een van de weinige Vlaamse gemeenten om groene cijfers te schrijven’, aldus Abbeloos.

Abbeloos, die erom bekend staat als een goede huisvader op de stadskas te waken, wil echter van de huidige hoogconjunctuur gebruik maken om al een provisie aan te leggen voor de toekomst. ‘Door nu te besparen, zullen we ook in de toekomst kunnen blijven investeren,’ liet de schepen verstaan. Waarna hij een hele rits maatregelen op tafel gooide die de stad de komende jaren ettelijke miljoen kunnen besparen.

Eén van de opvallendste voorstellen van Abbeloos is het subsidiëren van trampolines en andere speeltuigen bij particulieren. Abbeloos voorziet een tussenkomst tot 75% van de aankoopprijs, met een maximum van 1.250 euro per gezin. ‘Het lijkt misschien ridicuul om particulieren te belonen omdat ze een trampoline in de tuin plaatsen, maar we kunnen zo wel fors besparen op het onderhoud van onze eigen speelpleinen’, aldus Abbeloos. ‘Bovendien is het ook een manier om het parkeerprobleem in onze stad aan te pakken.’

Abbeloos wil alle bestaande openbare speelruimte omvormen tot parkings. ‘Een asfaltplein is nu eenmaal goedkoper in onderhoud dan een grasveld. Het gras moet niet afgereden worden, er groeit geen onkruid en er komen geen mollen op af. De dienst leefmilieu kan op die manier een aanzienlijke besparing realiseren. Bovendien lossen we op die manier wellicht ook een ander probleem op. Een aantal speelpleinen is nu een pleisterplaats voor hangjongeren, drugsverslaafden en andere marginalen. Een asfaltvlakte is voor dat type mensen niet zo aantrekkelijk’, besluit Abbeloos.

Als de gemeenteraad groen licht geeft voor de maatregel, zou het subsidiereglement in voege treden op 1 juli. Om misbruiken te vermijden zal een stadsambtenaar wel bij alle aanvragers langsgaan om te controleren of de speeltuigen volgens de regels van de kunst zijn geplaatst en voldoen aan alle veiligheidsnormen. De functieomschrijving voor deze job zou binnenkort op de website van de stad verschijnen. ‘De job van WIP-ambtenaar is een zogenaamde glij-baan’, vertelt Abbeloos. ‘Dat betekent dat een diplomatie niet vereist is en de werknemer door ervaring verder kan groeien in de organisatie. Om evidente redenen is dat trouwens een job met glijdende uren en verwachten we wel enige flexibiliteit.’

 Wie informatie wil over het nieuwe subsidiereglement kan terecht bij de sportdienst op het telefoonnummer 052/21.06.12 of via het e-mailadres sportdienst@dendermonde.

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*