Radicale koerswijziging bij aanduiding Vier Heemskinderen

Op minder dan vijf jaar voor de volgende Ros Beiaardommegang lanceert het Ros Beiaardcomité een oproep voor mogelijke Vier Heemskinderen. Opvallend: het comité richt zich specifiek tot allochtone kandidaten.

Binnen vijf jaar is het weer zover. Dan trekt het fiere Ros Beiaard weer door de straten van Dendermonde. En dus moeten er ook vier nieuwe Heemskinderen gezocht worden.

De eerste vermelding van de Vier Heemskinderen in de Ros Beiaardommegang dateert van 1460. Het zijn volgens de traditie vier broers die geboren zijn uit Dendermondse ouders. De jonge ridders zitten in hun harnas op het Ros. Op hun helmen pronken wit-rode veren. Met hun zwaard hoog in de lucht groeten ze het publiek.

Tot dusver werd het Ros Beiaard altijd bereden door autochtone broers, maar bij de jongste ommegang in 2010 was het aantal kandidaten al heel beperkt. ‘Logisch’, zegt Marius Meremans, ondervoorzitter van het Ros Beiaardcomité. ‘Er zijn steeds minder koppels die vier kinderen op de wereld zetten. En bovendien worden er ook steeds meer meisjes geboren. De Dendermondse gezinnen die de voorbije jaren vier opeenvolgende broers op de wereld hebben gezet zijn dan ook bijzonder schaars.’

Daarom werd op de jongste vergadering van het Ros Beiaardcomité beslist om de voorwaarden om het Ros Beiaard te berijden minder streng te maken. ‘De vereiste dat de Vier Heemskinderen vier opeenvolgende broers moeten zijn tussen de 7 en 21 jaar oud is overeind gebleven’, vertelt Meremans. ‘En wanneer de vier broers geboren zijn in Dendermonde geeft hen dat een streepje voor. Eigen volk eerst, hé’, knipoogt Meremans. ‘Maar de afkomst van de ouders zal van minder doorslaggevend belang zijn.’

Meremans hoopt stilletjes dat we in 2020 de eerste allochtone heemskinderen door Dendermonde zien gedragen worden. ‘Vier allochtone heemskinderen, in dit geval misschien eerder imanskinderen (bulderlacht), die door de stoerste mannen van Dendermonde gedragen worden tijdens een eeuwenoude ommegang. Het zou het ultieme bewijs zijn dat de zo verguisde multiculturele samenleving in Dendermonde wel degelijk werkt’, aldus Meremans.

Het Ros Beiaardcomité zal de oproep binnenkort via flyers in het Nederlands, Frans en Arabisch verspreiden onder de Dendermondse moslimgemeenschap. Meremans verwacht toch een tiental allochtone kandidaat-Heemskinderen. ‘Religieuze bezwaren zijn er in elk geval niet. Het Ros Beiaard is geen varken en het paard werd destijds onverdoofd in het water gegooid’, besluit Meremans.

 

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*