Foto afkomstig van de blog van Jempi Verhofstadt

Open VLD wil opnieuw kiosk op Grote Markt

Terwijl N-VA zich richt op de herbestemming van kerken en stationsgebouwen wil Open VLD een aantal pleinen in de stad opwaarderen. Zo stelt de partij onder meer voor om de kiosk terug te laten keren op de Grote Markt.

Tot het midden van de jaren ’30 stond er in het midden van de Grote Markt een achthoekige houten kiosk. Die werd gebruikt bij feesten en kermissen door de verschillende muziekmaatschappijen van de stad. De kiosk kwam ongeschonden uit de Eerste Wereldoorlog, maar verdween in het midden van de jaren ’30. Een ingreep die destijds op heel wat kritiek stuitte en ook nu nog emoties losweekt.

De lokale afdeling van Open VLD heeft nu een motie klaar om de kiosk in ere te herstellen. ‘We willen van de Grote Markt opnieuw het centrum van de stad maken, een bruisende plek. Het is een schande dat de kiosk ooit werd afgebroken,’ klinkt het bij Laurens Hofman.

Volgens Hofman zou de kiosk de Grote Markt een nieuw elan kunnen geven. ‘De stad zou bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden elke zondagvoormiddag een ander Dendermonds muziekkorps kunnen laten optreden bij wijze van aperitiefconcert. Ik ben er zeker van dat de café-uitbaters op de markt zoiets zouden kunnen appreciëren. Bovendien zou de kiosk ook kunnen gebruikt worden bij officiële gelegenheden zoals de nieuwjaarsreceptie van de stad. Een extra podium plaatsen op de Grote Markt is dan niet meer nodig.’

Volgens Hofman zou de kiosk ook kunnen gebruikt worden door Marktrock of de opvolger Dendermonde Rimpelt. Tijdens Katuit of de Ros Beiaardommegang zou de Ros Beiaardharmonie kunnen plaatsnemen op de kiosk.

De partij droomt ervan dat de kiosk uitgroeit tot een speaker’s corner, naar analogie met het gedeelte in het Londense Hyde Park waar al van oudsher sprekers in het openbaar hun mening verkondigen over politiek, cultuur en religie.

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*