Open VLD wil bibliotheek fors inkrimpen

Nu de Vlaamse regering een einde heeft gemaakt aan de bibliotheekplicht die steden en gemeenten sinds 1978 hebben, komt de Dendermondse oppositiepartij Open VLD met een opmerkelijk voorstel.

De Vlaamse regering maakt een einde aan de bibliotheekplich die steden en gemeenten sinds 1978 hebben. De overheid wou zo cultuur spreiden en overal toegankelijk maken. Een nieuw decreet geeft de plaatselijke besturen op het vlak van cultuur, sport, jeugd en integratie meer beleidsvrijheid. De gemeenten kunnen voortaan zelf beslissen waaraan ze het geld besteden. Het staat hen dus vrij om geen bibliotheek meer te organiseren, maar een zwembad te bouwen of hun wegen her aan te leggen.

De Dendermondse afdeling van Open VLD wil het ijzer smeden terwijl het heet is en werkt aan een alternatieve bestemming voor de bib. ‘Een paar weken lang hebben we de bibliotheek geobserveerd. Wat ons meteen opviel was dat er in de voormiddag niemand naar de bib komt. En ook de rest van de dag lijkt er nauwelijks volk te komen. Ook na 19 uur ’s avonds is het er een dooie boel’,  klinkt het bij gemeenteraadslid Stijn Pluym.

Volgens Pluym staat de kostprijs van het gebouw totaal niet in verhouding tot het gebruik ervan en moet het gebouw daar een andere (lees: nuttiger) bestemming krijgen.  De partij onderzoekt onder meer de mogelijkheid om het gebouw om te vormen tot een parkeertoren. ‘De bib zou dan eventueel nog onderdak kunnen vinden in zaal ’t Sestich. 95% procent van de boeken in de bib wordt nooit ontleend. De overige 5 procent moeten probleemloos in die zaal kunnen ondergebracht worden’, klinkt het bij Pluym.

Pluym betwist het sociale karakter van de bib niet, maar volgens hem is Google de grootste bibliotheek ter wereld en kunnen mensen ook sociaal tot ontplooiing komen op het internet. ‘Facebook wordt toch niet voor niets een sociaal medium genoemd.’

Pluym weet ook waarom de huidige dakparking van de bib nauwelijks wordt gebruikt. ‘De parking ligt te ver van het stadscentrum. Om dat euvel op te lossen willen we zodra de parkeertoren klaar is, kleine pendelbusjes inleggen die de mensen van aan de bib naar het Dendermondse winkelcentrum brengen.’

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*