Nieuw tafereel Katuit stuit tegen de borst

Het nieuw tafereel in de familievriendelijke stoet.

Het nieuw tafereel in de familievriendelijke stoet.

Het Ros Beiaardcomité pakt uit met een primeur. Voor het eerst in 36 jaar voegt het een nieuw tafereel toe aan Katuit: een soortement berrie met daarop een kolossale fallus. Het schouwspel werd met veel toeters en bellen voorgesteld aan de Dendermondse Perskring. Die federatie bestaat in het algemeen uit een bende ruimdenkende progressievelingen, maar toch waren de reacties niet onverdeeld enthousiast. Dat de draagbaar tijdens de demonstratie werd gehanteerd door o.a. Lien Verwaeren en Barbara Pas werkte dat wellicht wat in de hand. Ook binnen het comité zelf is er een merkbaar schisma. “Dit gedrocht berust op één groot misverstand”, zucht voorzitter Piet Buyse.

“Kijk,” zegt Buyse, “het staat als een paal boven water dat het comité een dynamische entiteit is, die steeds op zoek is naar goeie, frisse, vernieuwende ideeën. Die liggen niet voor het rapen. Katuit is verankerd is een eeuwenoude lokale folkloristische traditie, dus als je daaraan iets wil wijzigen moét het meteen een schot in de roos zijn. Daarom dachten we iets te doen met onze palmboom. Een uitgesproken Dendermonds symbool, geworteld in onze fiere kleigrond en bemind en bewonderd door elke rechtgeaarde kopvleesfretter. Maar onze decorbouwer had de opdracht verkeerd begrepen en dus is er een en ander misgelopen. Daardoor heeft hij geen palmboom gehouwen, maar dit –eh- parmantig lid.”

“Deze uitleg slaat werkelijk als een lul op een drumstel”, snuift tweede ondervoorzitter Marius Meremans. “Het is weer typisch dat de fout wordt gelegd bij de kleine, hardwerkende man. Als u mij en mijn partijprincipes een beetje kent, dan weet u dat ik er alles aan doe om net dat gepeupel te verdedigen. Neen, het is een tikfout van de administratie van de burgemeester die onze decormaker in de war heeft gebracht. In plaats van in de instructie te schrijven “…in opdracht van Piet Buyse…” stond er uiteindelijk “…opdracht Piet van Buyse”. Onze timmerman heeft dit als telegramstijl geïnterpreteerd. Met alle gevolgen van dien.”

“Meremans maakt zich niet dik omwille van de schrijffout,” zegt penningmeester Stijn Pluym, “het is zijn ego dat jammert. In een voorbereidende fase was er namelijk een mal gemaakt van Marius, om als basis te dienen voor de Katuit-palmboom. Dat onze schrijnwerker niet de geringste moeite had om van die mal geen palmboom, maar een uit de kluiten gewassen jongeheer te gieten, dat is hetgene wat hem dwarszit.”

Burgemeester Buyse blijft al bij al nog rustig en ziet opportuniteiten: “Ofwel maken we van het tafereel iets interactiefs. Een beetje zoals dat standbeeld van Everard t’Serclaes aan de Grote Markt in Brussel. Wie dat streelt, zal geluk kennen in zijn leven. Maar we zijn er nog niet zo goed uit wat we dan met de kinderen moeten die dat dan ook eens willen proberen. Ofwel dragen we het gewoon op aan minister Weyts, die we –zoals u weet- vanuit de stad een bijzonder warm hart toedragen.”

Everard t'Serclaes in Brussel.

Everard t’Serclaes in Brussel.

About Suzanne L. Vordmann

Epigrafe, grafologe en verwoed scrabbelaarster. Schrijft omdat er op Brussel-Vlaams en Rijsel-Frans toch niks meer te beleven valt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*