Maakt Marktrock plaats voor Dendermonde Rimpelt?

Het stadsfestival Marktrock Dendermonde houdt het na één editie wellicht voor bekeken. Het stadsbestuur zou wel overwegen om voortaan zelf een festival te organiseren tijdens het eerste weekend van juli.

De eerste editie van Marktrock Dendermonde was niet echt een succes te noemen. Ondanks kleppers als Natalia, Buscemi en de Jeugd van Tegenwoordig bleef de publieke opkomst ver beneden de verwachtingen. De eerste festivaldag werd nog gered door de uitzending van de voetbalwedstrijd Argentinë – België, maar op zondag bood de Grote Markt een even troosteloze aanblik als op een andere zaterdag. Nochtans hadden zowel de stad als organisator Live Entertainment kosten noch moeite gespaard.

Schepen van financiën Dirk Abbeloos (CD&V) was destijds een grote voorstander van de komst van Marktrock, maar hij erkende deze week in Het Laatste Nieuws dat één en ander helemaal anders is uitgedraaid dan verwacht. ‘De cijfers waren niet zoals voorspeld, de return voor horeca en middenstand waren nihil’, zegt hij.

‘Een tweede editie van Marktrock is dan ook enkel mogelijk als we de financiële bijdrage van de stad kunnen afbouwen, maar het is hoogst twijfelachtig of Live Entertainment daar zal mee instemmen.’ In november zit het stadsbestuur opnieuw samen met Live Entertainment over de toekomst van het festival.

De stad wil het eerste weekend van juli echter ook in de toekomst muzikaal blijven inkleden. Zo onderzoekt de stad de leefbaarheid van een seniorenfestival op de Grote Markt. ‘Rimpelrock was destijds een groot succes in Hasselt. We maken ons dan ook sterk dat we dit concept kunnen lanceren in Dendermonde.

‘Het festival zou de naam Dendermonde Rimpelt krijgen en plaats vinden op de Grote Markt.Vanuit de rusthuizen in de streek zouden gratis pendelbussen bejaarden naar het festival brengen. Namen die circuleren voor de eerste editie zijn Rocco Granata, Lee Towers, Engelbert Humperdinck, Christoff, De Romeo’s en Paul Anka.

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

3 comments

 1. Zuster Grimbarda

  De oudjes van K3 brengen ‘De Lievevrouwentoren’!
  Simpele vraag nu het over muziek gaat: ‘Kon Farinelli een stuk in zijn kloten hebben?’

 2. Huck, Huck & Habacuck - de dartele doodgravers

  Bij de solemnele teraardebestelling van de Nederlandse intrigant Anke Fervent deden wij een merkwaardige vondst: Het volledige programma voor de terrasjesavonden van 2015, waarover hij uiteraard het alleenrecht claimde! Het is te mooi om het met de betreurde aflijvige in de vergeetput te gooien…
  02/07 : Dendermonde BLOCKT (duizenden scholieren bezatten zich op de Grote Markt)
  09/07 : Dendermonde GOCKT (zeshonderd eenarmige bandieten spijzen de armlastige stadskas)
  16/07 : Dendermonde FOCKT (zomerjaarmarkt voor huisdieren en kleinvee)
  23/07 : Dendermonde LOCKT (twee treinladingen “lichte” dames spreiden hun verworvenheden tentoon)
  30/07 : Dendermonde SCHROCKT (achttien speenvarkens worden op de rooster gelegd)
  06/08 : Dendermonde KLOCKT (iedereeen brengt zijn eigen bel mee om beiaardje te spelen)
  13/08 : Dendermonde WOCKT (de beste Chinezen uit de omtrek maken bami sampang)
  20/08 : Dendermonde SNOCKT (een collectief onanisch orgasme t.v.v. de nieuwe spermabank)
  27/08 : Dendermondse REUZENOMMEGANG
  Habacuck : “Als dartele doodgravers zijn we er trots op deze schitterende ideeën alsnog aan het grote publiek te kunnen bekend maken. Wij, mensenplanters, moeten er al veel te lang volledig uitgestreken uitzien en willen nu ook eens een bijdrage leveren tot het olijke, bruisende leven op de Grote Markt, zeker nu “Dendermonde ROCKT” ook al onder de zoden ligt”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*