La Boum 3 dan toch niet in Dendermonde

Na twee geslaagde en gesmaakte La Boumrepetities in Ter Kamerenbos wil L’abîme , het collectief achter de illegale Brusselse massa-evenementen, op 29 mei een klepper van een derde editie organiseren. Omdat het in het Brusselse toch wat te heet onder hun voeten is geworden, zijn ze op zoek gegaan naar een andere geschikte locatie. Daarbij hebben ze het zwembadprincipe toegepast: “Als alles vol zit in Brussel, dan trekken we toch gewoon met z’n allen naar Dendermonde.” Die vlieger gaat evenwel niet op. Burgemeester Buyse zet even op een rijtje over welke troeven Dendermonde niet beschikt om een viraal gangbangevent à la La Boum te kunnen hosten.

“Ten eerste,” stelt burgervader Buyse parmantig, “we beschikken in onze stad niet over voldoende ruimte om dergelijke massamanifestaties te laten plaatsvinden. Dat hebben we te danken aan onze jarenlange compleet stuurloze en chaotische visie op urbanisatie. Er mag geen lapje weiland of voorschootje ongerepte natuur ontdekt worden of we poten er een wijk of een megacomplex op neer. Een visionaire aanpak, blijkt nu wel duidelijk. Met die paar are groen aan de zwemkom zijn die organisatoren niets en de open ruimte aan het Oud Klooster hebben we gelukkig net op tijd laten inpalmen en betonneren door Justitie. Misschien is het in dat licht toch geen slecht gedacht om de oud-VP-pleinen ook te verpatsen en te laten verkavelen. Zo kunnen we toekomstige La Boumaanvragen voor zijn.”

“Ten tweede”, gaat Buyse verder, “de politiemacht van Dendermonde is niet bepaald de meest fanatieke van de natie. Wat ordehandhaving betreft, bedoel ik dan. Onze mensen hebben nog nooit aan massabeheersing moeten doen, laat staan dat ze al op de vuist zijn moeten gaan met brute en agressieve oproerkraaiers. Onze mensen houden zich vooral bezig met speelgoedrevolvers in de winkelstraat, met alcoholcontroles tijdens voormiddagen in de week en, de laatste tijd, met taal- en spellingcursussen geven aan ’t Saske.

Ten derde, rondt de burgemeester af, “we kunnen geen sfeervolle animatie aanbieden om de massa te verstrooien. We kunnen geen beroep doen op lokale straatartiesten of muzikanten om de gemoederen wat in toom te houden. Zo oordeelt L’abîme zelf, voor alle duidelijkheid. In het ontbreken van voldoende open ruimte en een robuuste politiemacht, zagen de organisatoren op zich amper graten. Het was maar toen we als stad voorstelden om aan de muzikale omkadering van La Boum 3 een reünieoptreden van Janez Detd. te koppelen, dat L’abîme eenzijdig en onmiddellijk de stekker uit de samenwerking met onze stad heeft getrokken. ‘Zo beestachtig worden we zélfs in Brussel niet behandeld’, was het laatste wat we van hen hebben vernomen.”

About Suzanne L. Vordmann

Epigrafe, grafologe en verwoed scrabbelaarster. Schrijft omdat er op Brussel-Vlaams en Rijsel-Frans toch niks meer te beleven valt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*