Kürt Rogiers eist verbod op Grembergse wagenspelen

De nakende kermis van Grembergen wordt er één zonder de traditionele wagenspelen op dinsdag. Dat heeft de rechtbank van Dendermonde beslist. Ze geeft gehoor aan de verzuchtingen van acteur en homo universalis Kürt Rogiers. Hij had via een eenzijdig verzoekschrift een verbod op de spelen geëist wegens het vermoedelijk niet-schenden van zijn privacy en discriminatie. In gerechtelijke kringen heeft men het over “een gevaarlijk precedent”.

De Grembergse wagenspelen gaan terug op een eeuwenoude traditie van openluchttoneel.

De Grembergse wagenspelen gaan terug op een eeuwenoude traditie van openluchttoneel.

“Ik ben werkelijk verbolgen”, snuift een koleirige Rogiers. “Uit bijzonder goede bron heb ik vernomen dat ik ook dit jaar opnieuw niet door de mangel gehaald zal worden tijdens de wagenspelen. Nochtans steken ze daar met elke Grembergenaar met een beetje naam en faam de draak. Tot groot jolijt van de omstanders die de grappen, grollen en knipogen naar de realiteit snappen. Mij hebben ze dus blijkbaar weer over het hoofd gezien en dat raakt me tot op het bot!” briest Kürt. “Ik doe er nochtans alles aan om me in Grembergen te integreren. Geen kans laat ik onbenut om te kunnen opvallen. Dat ik zelfs om aandacht schreeuw op de kap van mijn dochtertje deert me niet. Ik ben een gevierd acteur, een begaafd presentator en een gewiekst schnabbelaar. Het kan toch niet dat ik het plagen niet waard ben?! Dat ruikt naar discriminatie! Ik eis dat mijn privacy te grabbel wordt gegooid! Ik verdien daar al jaren grof geld mee via de boekskes, maar in mijn eigen dorp gunnen ze me kennelijk het licht in de ogen niet! Daarom die klacht!” dondert hij verder.

Bij de Privacycommissie volgen ze Rogiers’ strapatsen met argusogen. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, klinkt het daar. “Er kan geen camera op straat hangen of er is wel een alerte burger die vindt dat zijn privacy wordt geschonden. Een werkgever kan zich nog amper veroorloven de mails van zijn werknemers te screenen zonder een klacht aan zijn broek gesmeerd te krijgen. En dit parvenu vordert de schending van zijn privacy. Onbegrijpelijk! Dat de Dendermondse rechtbank deze klacht ontvankelijk heeft verklaard, bewijst de trieste malaise waarin onze Belgische justitie is verzand.”

Het verbod door de klacht van Rogiers verhit de gemoederen in café De Verloren Zoon, het kloppend hart van het Grembergse dorpsleven. “Dat hij maar rap teruggaat naar Zele! We moeten hem hier niet!” meldt een vaste stamgast genuanceerd. “Ik heb jarenlang het mooie weer gemaakt op de commerciële televisie. Denk je dat ze me één keer vernoemd hebben in die toneelstukjes? Geen enkele keer! Maar o wee als er een of andere plezante nonkel uit pakweg de Bakkerstraat iets te vaak zijn broek laat zakken op Proche Kermis… daar krijgen ze maar niet genoeg van. Ik hoop dat het dinsdag strontregent!” brult de man. “Of oude wijven,” grijnst zijn drinkebroer, “dan hebben we er zelf ook nog iets aan.” Hilariteit alom.

Eén klant lacht niet om de grap. Hij zit vereenzaamd in een afgelegen hoekje van het café en staart wat verweesd voor zich uit vanonder de iets te grote klep van zijn baseballpet. “Ik weet hoe Kürt zich voelt. Ooit had ik een internationale carrière. Nooit ben ik opgevoerd in zo’n wagenspel. Nooit heb ik het respect gekregen dat ik verdiende. Nooit ben ik gevraagd om…” Maar het geroezemoes in de kroeg verstomt ’s mans geweeklaag. Niemand lijkt zich om hem te bekommeren.

Grembergen kermis begint vrijdagavond met de traditionele reuzenommegang en eindigt ergens in de loop van de week erna.

About Suzanne L. Vordmann

Epigrafe, grafologe en verwoed scrabbelaarster. Schrijft omdat er op Brussel-Vlaams en Rijsel-Frans toch niks meer te beleven valt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*