Jef Dauwe wordt burgemeester van Lebbermonde

Als het tot een fusie van Dendermonde en Lebbeke komt, wordt gedeputeerde Jozef Dauwe wellicht de burgemeester van de fusiegemeente. Dat vernam De Klaptand.

Enkele maanden lanceerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) een oproep tot Vlaamse gemeenten om op vrijwillige basis te gaan fusioneren. Homans vraagt aan gemeenten die vrijwillig willen fuseren om hun intentie daarvoor tegen eind volgend jaar bekend te maken. In ruil kunnen ze een drastische schuldvermindering krijgen van 500 euro per inwoner.

Vanuit Lebbeke kwam enkele weken geleden de vraag aan Dendermonde om de mogelijkheid van een fusie te onderzoeken. ‘Lebbeke heeft veel gemeenschappelijk met Dendermonde’, klinkt het bij burgemeester François Saeys (Open VLD). ‘We hebben allebei een zwembad, een station en een wekelijkse markt.’

Maar die stimulans van Homans slaat kennelijk niet meteen aan. Gemeenten willen wel samenwerken, maar zijn meestal niet geïnteresseerd in een fusie. “We moeten realistisch zijn: er gaan niet direct grote reacties komen op het voorstel van Homans”, zegt Marc Suykens van de VVSG. “Het is belangrijk dat zoiets organisch groeit. Op korte termijn moet men in deze legislatuur forse investeringen doen in de samenwerking. In een volgende periode kan dat leiden tot fusies of andere vormen van samenwerking. Maar massaal gaat men niet intekenen op de vrijwillige fusie”, denkt Suykens.

Over de naam van de nieuwe gemeente zou inmiddels wel al overeenstemming zijn bereikt. Op basis van het soortelijk gewicht van elke gemeente werd beslist dat Dendermonde 7 letters mocht leveren en Lebbeke 5. Dat resulteerde uiteindelijk in een naam met 11 letters: Lebbermonde. ‘De tweede e in de naam is zowel afkomstig van Lebbeke als van Dendermonde. Het is een gemeenschappelijke letter en ook de letter die beide gemeentenamen verbindt. Ik hou van zulke symboliek’, vertelt burgemeester Piet Buyse.

Buyse en Saeys zijn ook bereid om politiek een stap terug te doen in de nieuwe fusiegemeente. ‘Jozef Dauwe zou de ideale burgemeester zijn voor Lebbermonde. Dauwe kent beide gemeenten door en door en zetelde zowel in Dendermonde als in Lebbeke in de gemeenteraad. Als voorzitter van de Heemkring Lebbeke kent hij bovendien de voorgeschiedenis van zowat elke Lebbekenaar. Dauwe is ook ereburger van de gemeente. Als auteur van een boek van 7 kilogram over Dendermonde kan hij ook behoorlijk wat gewicht in de schaal leggen’, vertelt François Saeys. Ook Buyse gunt Dauwe naar eigen zeggen nog een moment de gloire.

Blijft natuurlijk de vraag waarom Lebbeke niet bij Buggenhout is gaan aankloppen. Burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD) zegt in een gesprek met De Klaptand dat hij niet geïnteresseerd is in een fusie met Dendermonde. ‘En al zeker niet met Lebbeke. ‘Ik heb onze inwoners gevraagd om een tandje bij te steken en te zorgen dat we snel de kaap van 15.000 inwoners overschrijden. Dat is voldoende om autonoom te functioneren. Het enige wat we in Buggenhout misschien niet hebben is een groot zwembad. Ik voel niets voor een fusie, maar ik wens Lebbeke en Dendermonde alle succes. Laat Buggenhout maar een boerengat blijven.’

Enige struikelblok voor het ontstaan van Lebbermonde is wellicht de financiële bonus die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans heeft beloofd. ‘Die 500 euro heeft enkel betrekking op volwaardige inwoners’, weet burgemeester Buyse. ‘Maar aangezien een groot deel van Lebbeke zich in de marginaliteit bevindt, krijgen we dus wellicht niet voor elke Lebbekenaar 500 euro. We hebben aan Lebbeke voorgesteld dat het verschil zou bijgepast worden uit de Lebbeke gemeentekas, maar kregen tot dusver geen antwoord.’

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

3 comments

  1. Denk eens wat je al niet met vijfhonderd euro op zak kan.
    Schaalvergroting is goed voor gemeenschappelijke diensten.
    En ontheemding. Als je fuseert valt het natuurlijk minder op.

  2. Daar is dat heidense getal van Fibonacci weer! Van de wiskunde en de zonnebloemen verlos ons, Heer…

  3. Dit hoorde natuurlijk bij de “hadj” !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*