Het grote verkiezingsinterview

We staan op een maand van de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Ook een aantal Dendermondse kopstukken kandideren. De Klaptand nodigde Marius Meremans (N-VA), Leen Dierick (CD&V) en Niels Tas (sp.a) uit voor een panelgesprek in onze ivoren toren.

Laten we met u beginnen, meneer Tas. Hoe loopt de campagne?

Niels Tas (sp.a): De campagne loopt vlot, de eerste borden zijn geplaatst, de website is aangepast, mijn affiches hangen op de gemeentelijke borden. Over die gemeentelijke borden zijn we trouwens niet te spreken. Natuurlijk is het een goed idee om die zoveel mogelijk in de weg van de mensen te zetten, zodat ze nog zichtbaarder zijn. Maar er is meer aan de hand. Zo staan de borden aan het Administratief centrum in de Franz Courtensstraat pal voor de nieuwe speeltuin. Een laffe streek om net voor de verkiezingen alle sporen van het vorige stadsbestuur te willen uitwissen.

Over het lokale bestuur: de verdeling van de portefeuilles deed hier en daar wat wenkbrauwen fronsen…

Marius Meremans (N-VA):  Er wordt tijdens de onderhandelingen al eens gelachen he. Zeker als je een voorakkoord op zak hebt, want dan zit je toch meer op je gemak aan tafel. Daarom suggereerde ik om een paar kwinkslagen in de mandaten te verstoppen. Zo stelde ik voor onze meest rechtste kandidaat op sociale zaken zetten. En zoals altijd had Leen maar een half woord nodig….

Leen Dierick: Ik vond het geweldig. Ik zei: “als jullie cultuur nu nog aan iemand geven uit de fanfarewereld, dan neem ik klimaat erbij. En Nele neemt visserij…”. Piet heb ik nog de begraafplaatsen gegeven. Dat was een politieke knipoog naar hem; een politicus moet altijd een verkiezing vooruit denken.

Mevrouw Dierick, uw nieuwe portefeuille heeft al tot het eerste opstootje geleid: u zou de vegetariërs van EVA vzw willen verplichten om aan het menu voor hun Langste tafel ook vlees toe te voegen.

Leen Dierick: Klimaat, allemaal goed en wel, maar ik werk niet alleen voor de groenteboeren, he. Bovendien klopt er iets niet in hun redenering. Koeien eten gras en maken methaangas (een broeikasgas, schadelijk voor het milieu, nvdr)… Wel, ik ben er zeker van dat een vegetariër die op de Grote Markt groenten zit te eten ook methaangas maakt. En als schepen van Klimaat wil ik dat niet. Punt uit. Dus werkt de stad niet mee.

Marium Meremans: Eerlijkheidshalve, toen ik het dossier zag, had ik uit gewoonte eerst ‘NVA’ gelezen in plaats van ‘EVA’. Ik dacht is onze Roggeman nu helemaal zot geworden, doe er maar wat vlees bij of Stijn (Goossens, nvdr.) gaat niet content zijn! (lacht)

Terug naar de nationale politiek, hoe kijkt u terug op de afgelopen legislatuur?

Marius Meremans: Ik heb mijn gulle lach niet alleen bijgedragen tijdens de lokale coalitieonderhandelingen. Ook in het Vlaams Parlement trek ik dit door. Zo was ik een van de grondleggers van het nieuwe Circusdecreet. Dat was natuurlijk niet uit grote bekommernis voor de circussen, maar om eens goed te lachen met de kunstensector. Naast het kunstendecreet is er dus nu een circusdecreet. Tijdens de volgende legislatuur wil ik daar graag een een draaiorgeldecreet, een snijdersbankdecreet en driekoningenzingendecreet aan toevoegen.

Leen Dierick: Voor mij was het een actieve, maar ook moeilijke periode. Ik had mijn handen vol met de eieren en het rundsvlees (de Fipronil- en de Veviba-crisissen, nvdr). Inzake energie en klimaat gingen we traag vooruit, tot ieders tevredenheid. Tot die bendes jongeren elke donderdag in Brussel kwamen rondlopen in plaats van braaf op school te zitten. Ik heb veel respect voor de mensen die toen de moed hadden op te roepen tot redelijkheid. Zoals de directie van het Oscar Romerocollege (ORC), die een mooie brief schreef naar alle ouders, geïnspireerd door het Mandement van de Belgische Bisschoppen uit 1966, tegen de vervlaamsing van de Leuvense universiteit. Jammer genoeg had de brief van het ORC hetzelfde resultaat… Het werd alleen maar erger.

Meneer Tas en Meneer Meremans, jullie hebben niet echt een persoonlijke slogan…?

Niels Tas: Nee, bij sp.a is dat niet de gewoonte. Gewoon 1 partijslogan. Slogans zijn een beetje zoals de sociale zekerheid he. Er is genoeg voor iedereen, dus je kan best zoveel mogelijk delen. Bij ons is het “Zekerheid. Voor iedereen.” Ik kan je verzekeren dat we daar binnen de partij ook serieus op zitten te wachten.

Marius Meremans: Ik heb lang gezocht naar een goede slogan, maar ik vond geen betere dan die van onze Voorzitter. “Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang” dus. Wat het meest vooruitgaat, de zeespiegel of het begrotingstekort, laat ik alvast aan uw fantasie over (lacht).

Mevrouw Dierick, U trekt naar de kiezer onder de slogan “Bruggen bouwen”…

Leen Dierick: Ja, ik vind dat een prachtig beeld. Eerst dacht ik nog aan “Alles volbouwen”, een knipoog naar de mooie ontwikkelingen die nog op stapel staan in Dendermonde. Maar “Bruggen bouwen” leek mij nog beter. We hebben in Dendermonde veel bruggen, he. We hebben er zelfs een gebouwd over een stuk Dender dat in de tijd van mijn vader is dichtgegooid. Een brug over zand, dat doe niemand ons na (lacht). Om nog maar te zwijgen van de brug naar een gevangenis die er misschien nooit komt. Dat ik met die slogan de affiches kan delen met Dieter (Mannaert, nvdr), een van de vele generatiegenoten die we bij de laatste lokale lijstvorming nog op een zijspoor hebben gezet, geeft mij een warm gevoel. Ja, “Bruggen bouwen”, een betere slogan hadden we niet kunnen kiezen….

Marius Meremans: En het klinkt beter dan “tunnelvisie” of “planken zagen” (lacht). Maar ik ga jullie moeten laten, ik moet nog naar het eetfestijn van de Chiro van Appels! Niks zonder mij konkelfoezen he jullie twee, want ik weet hoe snel dat kan gaan (lacht).

Wat is jullie vraag aan de Dendermondenaar voor de komende verkiezingen?

Leen Dierick: Dat de Dendermondenaar vooral op Dendermondenaren stemt!

Niels Tas: Of beter nog in de kleuren van Dendermondse, dus blanco (wit) of rood! En over wit en rood gesproken, zin om nog iets te gaan drinken, Leen?

Leen Dierick: Je kan zien dat je de vervanger van Van Malderen bent (lacht)

About Willy Van Damned

Hoofdredacteur, epigramoloog en enige overblijvende oprichter van "Den Klaeptaent" in 1087. Schreef in het verleden ondermeer voor de het Aalsterse magazine The Onion en The New Donk Times.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*