Gijzegem vraagt fusie aan

Gijzegem, een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft bij de Vlaamse overheid een herfusionering aangevraagd met de stad Dendermonde. Tot eind 1976 was Gijzegem een zelfstandige gemeente, maar bij de grote fusie op 1 januari 1977 werd het mee opgenomen in de stad Aalst.

‘Wij waren al lang niet zo tevreden meer met het lokale stadsbestuur’, weet Fons Dewolf, ‘en ook die continue associatie met de Aalsterse marginaliteit werd er echt teveel aan. Ongeveer 40 jaar hebben we het geprobeerd, maar het ging van kwaad naar erger. Na een volksraadpleging in herberg Den Uil, werden de nodige documenten opgemaakt en verzonden.’

Dendermonde ziet de uitbreiding alvast zitten, met zo’n goede 3000 inwoners is Gijzegem ongeveer even groot als de deelgemeente Appels en veel groter dan het aanliggende Mespelare. Niels Tas, Dendermondse schepen van stadsvernieuwing die al maanden ijvert voor deze annexatie is dan ook tevreden: ‘Ik ben veel met die mensen gaan praten, en wij begrijpen volkomen hun frustraties. Wij zijn dan ook zeer blij met de door hen genomen beslissing. Bovendien hebben ze een gezin met vier opeenvolgende broers, wat voor de Ommeganck in 2020 best wel eens interessant kan zijn,’ knipoogt schepen Tas.

Door de herfusionering kan het nieuwe stadsbestuur, mits goedkeuring, vanaf 2015 genieten van de maatregelen die de Vlaamse Regering genomen heeft om tot grotere fusiegemeentes te komen. Dit zijn ondermeer :

  • een fusiebonus
  • een garantieregeling voor het Gemeentefonds.
  • een ondersteuningsteam dat de fusieoperatie in de gemeente begeleidt.

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur moet deze aanvraag nu onderzoeken en dat kan nog enkele maanden in beslag nemen.

About Willy Van Damned

Avatar
Hoofdredacteur, epigramoloog en enige overblijvende oprichter van "Den Klaeptaent" in 1087. Schreef in het verleden ondermeer voor de het Aalsterse magazine The Onion en The New Donk Times.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*