Geen subsidies meer voor Ros Beiaardcomité

De Vlaamse overheid gaat enkel nog organisaties subsidiëren ‘die zich niet terugplooien op etnisch-culturele afkomst’. Dat raakte afgelopen weekend bekend. Ook enkele Dendermondse organisaties worden getroffen.

Zorgde de algemene besparing van 6 procent op subsidies al voor grote consternatie bij de kunsten en de socioculturele organisaties, dan dreigt een nieuwe maatregel de relaties met het middenveld verder onder spanning te zetten. Woensdag willen N-VA, Open VLD en CD&V een decreetswijziging laten stemmen waardoor initiatieven binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk ‘die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken’, helemaal niet meer gesubsidieerd worden.

‘Een kritisch middenveld is belangrijk maar wie polarisatie en segregatie in de hand werkt kunnen we niet meer subsidiëren’, klinkt het bij hoofdindiener Marius Meremans (N-VA). Meremans wil geen organisaties bij naam noemen. ‘Maar een aantal zullen toch eens hun eigen werking moeten bekijken.’

Off the record wil Meremans kwijt dat ook het Ros Beiaardcomité getroffen wordt. ‘De heisa rond de apotheose van de Rosse Buurtenstoet heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat het comité eerder een forum aan het worden is voor haatboodschappen, voor polarisering, voor het opzetten van gemeenschappen tegen elkaar. Met bruggen bouwen heeft het Ros Beiaardcomité niet meer te maken.’

‘Verenigingen die bruggen bouwen zijn bijzonder belangrijk in de socio-culturele sector. Het kan niet zijn dat omwille van enkele rotte appels de belangrijke werking van deze organisaties in een slecht daglicht komt te staan. Pak dus die rotte appels aan’, gaat Meremans verder. Het lijkt een onverbloemde uithaal naar intendant Franki Hervent, de man die volgens insiders verantwoordelijk is voor de stugge houding van het Ros Beiaardcomité.

Dat Meremans, tweede ondervoorzitter van Ros Beiaardcomité, niet al te hoog oploopt met de persoon van Hervent is al langer bekend. In de wandelgangen werd Hervent door Meremans meermaals omschreven als een ‘antieke hinderpaal’ die elke vernieuwing en modernisering van Katuit en de Ros Beiaardommegang blokkeert.

Aan de oorsprong van het conflict ligt de weigering van Hervent om van Indiaan een blanke reus te maken, een voorstel dat Meremans enkele jaren geleden indiende.

Naast het Ros Beiaarcomité dreigen ook enkele andere Dendermondse organisaties hun subsidies kwijt te raken. ‘Verenigingen als de Gilde der Vrije Pijnders, de Ros Beiaardharmonie, het Genootschap van de Vier Heemskinderen en ’t Klein Muziekske gaan het voelen’, aldus Meremans.

‘Omdat zij zich enkel openstellen voor Dendermondenaren is het duidelijk dat zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken. Integratie bevorderen doen dergelijke organisaties allerminst en dus kunnen we hen niet langer subsidiëren’, besluit Meremans.

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*