Geen racisme tegen eskimo’s in Dendermonde

De stad Dendermonde is een voorbeeld voor heel Vlaanderen op het vlak van racismebestrijding. Dat blijkt uit de jaarlijkse racismebarometer van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR).

Na enkele uitspraken van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) woedt het debat over racisme en discriminatie opnieuw volop. In Terzake zei De Wever maandagavond onder meer dat racisme te vaak gebruikt wordt als een uitvlucht bij persoonlijk falen. ‘Ik heb nog nooit een Aziaat ontmoet die klaagt over racisme. Vooral mensen van Noord-Afrikaanse origine en gemeenschappen worden afgewezen’, aldus De Wever.

Omdat De Klaptand wilde weten hoe het met racisme in Dendermonde is gesteld, vroeg de redactie bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding de resultaten van de racismebarometer op. Dat instrument meet elk jaar hoe racistisch de 308 Vlaamse gemeenten zijn.

Een vluchtige blik op de resultaten leert dat Dendermonde het het voorbije jaar bijzonder goed heeft gedaan. Zo werd er het voorbije jaar in onze stad geen enkel geval van racisme jegens eskimo’s, pygmeeën, oeigoeren, abchazen, chevsoeren, dolganen, massageten, gagaoezen of aboriginals gemeld. Ook de Aziatische gemeenschap in Dendermonde bleef gespaard van racisme, al dreigde een pijnlijk misverstand rond de gele huisvuilzakken daar even roet in het eten te gooien.

Qua racisme tegen negers, Turken en Marokkanen scoort Dendermonde even goed of slecht als de rest van Vlaanderen, maar door de goede cijfers op het vlak van racisme tegenover andere minderheden prijkt Dendermonde bovenaan de ranking van minst racistische steden.

Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum, is uiteraard tevreden over de mooie resultaten van Dendermonde. Al betreurt hij het wel dat de allochtone gemeenschap in Dendermonde niet is vertegenwoordigd in de gemeenteraad. ‘De aanzienlijke hoeveelheid nachtwinkels en pittazaken in de stad, wijst toch op een diepgewortelde, goed geïntegreerde allochtone gemeenschap. Die mensen verdienen ook een vertegenwoordiger in de gemeenteraad’, aldus Van Bellingen.

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*