Dendermondse SP.A toch gewonnen voor push-backs

Tegen het partijstandpunt in is de Dendermondse afdeling van de SP.A toch voorstander van het terugsturen van vluchtelingen. Dat vernam De Klaptand.

Het rommelt al enkele dagen bij de SP.A. Aanleiding zijn enkele uitspraken van voorzitter John Crombez in het VRT-programma De Zevende Dag. Crombez schaarde zich er achter een plan van de Nederlandse politicus Diederik Samsom om vluchtelingen die via Turkije Europa binnen te komen gewoon terug te sturen.

De linkse vleugel van de SP.A kon zich echter niet vinden in die uitspraak en liet weten dat er van push-backs van vluchtelingen absoluut geen sprake kon zijn. Op het partijbureau werd Crombez maandag dan ook duchtig de levieten gelezen. Nadien sloot de partij schijnbaar eendrachtig de rangen.

Toch duiken er opnieuw scheurtjes op in dat pantser. Zo zou de Dendermondse afdeling van de partij wel gewonnen zijn voor push-backs, zij het dan eerder op lokaal niveau. ‘De instroom van vluchtelingen uit Lebbeke moet een halt worden toegeroepen’, klinkt het bij Tom Bogman, die nochtans zelf een kind verwekte bij een vluchteling.

‘Handen vol met Baasrode, Mespelare en Schoonaarde’

Het is de Dendermondse SP.A een doorn in het oog dat de voorbije jaren tientallen vluchtelingen via de Heirbaan en de Denderbellestraat in Sint-Gillis en via de oversteek van het Sas van Denderbelle hun geluk kwamen zoeken in Dendermonde. ‘De situatie wordt stilaan onhoudbaar. Als de exodus uit Lebbeke niet wordt gestopt, dreigen we tegen de grenzen van het marginale te botsen’, aldus Bogman. ‘Laat ons niet vergeten dat we in Dendermonde onze handen al vol hebben met de inwoners van Baasrode, Mespelare en vooral Schoonaarde. In eerste instantie moeten we proberen deze mensen een volwaardige plaats te geven binnen de Dendermondse gemeenschap.’

Bogman wil wel een uitzondering maken voor politieke vluchtelingen. ‘Inwoners van Lebbeke die op de vlucht gaan uit schrik voor het regime Saeys hebben uiteraard recht op een veilige plek. Maar economische vluchtelingen, die enkel naar Dendermonde komen om het werk van Dendermondenaren in te pikken, hebben hier geen plaats.’

De SP.A pleit voor de oprichting van ‘safe havens’ in Denderbelle en Wieze, deelgemeenten van Lebbeke waar het regime Saeys ondanks verwoede pogingen geen voet aan de grond krijgt. ‘In deze veilige havens kunnen we de Lebbeekse vluchtelingen de eerste hulp bieden en hen psychologisch begeleiden. Het is uiteraard wel de bedoeling dat we de mensen daar menswaardig opvangen’, aldus Bogman, die zich er van bewust is dat de kans bestaat dat er een aanzuigeffect wordt gecreeërd.

‘Denderbelle en Wieze dreigen inderdaad onder de voet gelopen te worden, maar het is dan onze menselijke plicht om die vluchtelingen een humane opvang te bieden. Een beleid op poten zetten om de levensomstandigheden van deze vluchtelingen miserabel te houden in de hoop de komst af te schrikken, is geen optie voor ons. Dat is onmenselijk en zo zijn wij socialisten niet.’

Open VLD wil Dendermonds grensagentschap

Ook de Dendermondse Open VLD wil het vluchtelingenprobleem een halt toe roepen. ‘De partij wil daarom aan de buitengrenzen van Dendermonde zogenaamde hotspots (onthaal- en registratiecentra) oprichten. ‘Een nieuw op te richten Dendermonds Grensagentschap moet dan volgens een eenvormige procedure mensen in deze hotspots erkennen (of niet) en houdt daarvoor rekening met drie mogelijkheden: vluchteling onder de Conventie van Genève (politiek vluchteling) of economisch migrant’, klinkt het bij gemeenteraadslid Stijn Pluym.

‘Economische migranten zullen we niet zomaar weigeren’, aldus Pluym. ‘Maar we moeten wel oog hebben voor de specifieke noden van de Dendermondse arbeidsmarkt. Coiffeurs hebben we bijvoorbeeld in onze stad meer dan genoeg en ook uitbaters van nachtwinkels en pitabars komen niet in aanmerking voor een erkenning. ‘

De politieke vluchtelingen moeten volgens Pluym dan weer verspreid worden over het Dendermondse grondgebied volgens een spreidingsplan, rekening houdend met een evenwichtige demografische verhouding (oud, jong, gezin, alleenstaand…). ‘Belangrijk detail is dat de erkenning als politiek vluchtelingen tijdelijk moet zijn. Zodra de dictatuur van de familie Saeys is beëindigd, zullen deze mensen teruggestuurd worden’ besluit Pluym. De lokale afdeling van Open VLD neemt daarmee openlijk stelling tegen haar collega-liberalen in Lebbeke.

N-VA wil ijzeren gordijn

N-VA vindt het voorstel van Bogman dan weer niet ver genoeg gaan. De partij pleit voor een IJzeren Gordijn rond Lebbeke. ‘We moeten Lebbeke ook op zijn plichten wijzen. Het dorp mag de deuren niet onverstoord laten openstaan voor vluchtelingen uit nog marginaler gebieden als Opwijk, Merchtem en Asse. Voor die mensen is Lebbeke immers niet meer dan een tussenstation. Het ultieme doel van elke vluchtelingen blijft immers het beloofde land Dendermonde. Burgemeester Saeys moet onverrichterzake de controles aan de buitengrenzen van Lebbeke opvoeren om de oprukkende verfransing van onze streek een halt toe te roepen’, klinkt het bij fractieleider Walter Deygers.

De N-VA is voorstander van een apart sociaal statuut voor vluchtelingen. Het kan voor de partij niet dat de vluchtelingen uit Lebbeke zomaar een leefloon en een woning krijgen. Dat is niet houdbaar. Daarom moet een apart statuut uitgedacht worden. De partij pleit ook voor een betere bewaking van de buitengrenzen van Dendermonde. ‘Lebbeke loopt leeg omdat de welvaart in Dendermonde zo veel groter is. Een georganiseerde grenswacht in de vorm van permanente alcoholcontroles aan onder meer de Delhaize in Sint-Gillis moet deze stroom gelukszoekers tegenhouden.’

Deygers vindt ook dat de politie hard moet optreden tegen Dendermondenaren die Lebbekenaren in nood eten of onderdak geven. ‘Het probleem moet bij de wortel worden aangepakt: zodra het regime Saeys is afgelopen, zal de situatie in Lebbeke zich vanzelf regulariseren. Een voedseltekort is trouwens niet het probleem in Lebbeke. Ze hebben daar Vondelmolen en Callebaut. Een mens moet toch kunnen overleven op peperkoek en chocolade?’

CD&V wil Gijzegem

CD&V van zijn kant is niet gewonnen voor push-backs. ‘Dat is onwettig’, weet burgemeester Piet Buyse. ‘Maar de partij is wel gewonnen voor de oprichting van hotspots aan de buitengrenzen van Dendermonde. Maar terwijl SP.A die ‘safe havens’ eerder ziet in Denderbelle en Wieze opteert CD&V voor Gijzegem, dat nochtans grondgebied Aalst is.

Verschuift Buyse daarmee het probleem niet? ‘Het is een publiek geheim dat de inwoners van Gijzegem liever tot Dendermonde zouden behoren en dat Aalst Gijzegem liever kwijt dan rijk is. Daarom lanceer ik een oproep naar burgemeester Christoph D’Haese om eindelijk werk te maken van de overdracht van Gijzegem aan Dendermonde. Dat is immers de wil van de bevolking.’

Een hot spot in Gijzegem biedt volgens Buyse nog een ander voordeel. ‘Naast inwoners van Lebbeke zien we de jongste jaren immers ook steeds vaker Aalstenaren opduiken die asiel aanvragen in Dendermonde. In het opvangcentrum kunnen de Aalsterse en Lebbeekse minderheden in alle rust demarginaliseren. We zullen hen daar ook ontluizen, zindelijk maken en hen onze waarden en normen bijbrengen.

Voor Buyse kan er ook geen sprake zijn van tweederangsburgers of een apart statuut voor de uitgeweken inwoners van Lebbeke. ‘Akkoord, het gaat om mensen die afkomstig zijn uit de rand van de maatschappij, maar dat wil niet zeggen dat we hen ook in Dendermonde moeten blijven marginaliseren. Deze mensen kunnen absoluut nog een rol spelen in Dendermonde. De intercommunale Verko heeft bijvoorbeeld een nijpend tekort aan straatvegers en vuilnisophalers. ‘

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

One comment

  1. Zuster Grimbarda

    Wij willen push-ups voor elke medeburger!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*