Crisisberaad bij nationale spermabank

De top van de nationale spermabank is vanavond in spoedberaad bijeengekomen. Totaal onverwacht haakte Oudegemnaar Tom Bogman vanmiddag af als topdonor van de NSBB.

Bogman maakte eerder vandaag bekend dat hij binnenkort vader wordt. Tientallen mensen vroegen zich meteen af of dat een impact zou hebben op het donateurschap van Bogman bij de NSBB. Bogman werd enkele weken geleden nog gelauwerd voor zijn jarenlange donaties.

Vanavond stuurde de Nationale Spermabank van België een persbericht de wereld in met het nieuws over het afhaken van Tom Bogman. ‘De NSBB vernam vanmiddag dat Tom Bogman zijn kwalitatief hoogstaand zaad voortaan zelf wil exploiteren. Wij betreuren de beslissing van Tom, maar wensen hem al het beste in de toekomst’, klonk het in een kurkdroge mededeling.

In een telefonische reactie aan De Klaptand liet de directie van de NSBB weten dat het nu op korte termijn op zoek naar gaat een nieuwe donor met hetzelfde profiel als Tom Bogman. ‘Onze talentenscouts zijn sinds vanmiddag druk in de week om gelijkaardige profielen in het Dendermondse op te sporen. Eén van de pistes die we op dit moment bewandelen is die van Tomas Roggeman, net al Tom Bogman afkomstig van Oudegem en actief in de politiek. We zullen Roggeman zeker vragen om ons een zaadstaal te bezorgen.’

De impact van het vertrek van Bogman bij de NSBB is voorlopig moeilijk in te schatten. De NSBB heeft weliswaar nog enkele duizenden liters zaadcellen van Bogman op stock, maar de verwachting is toch dat het aandeel van de NSBB op de internationale zaadmarkten fors zal kelderen.

 

About Jean-Pierre De Stamper

Jean-Pierre De Stamper
Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*