Conceptstudie voor stationsomgeving afgerond: stad blijft, al de rest wordt parking

De kogel inzake het stationsvernieuwingsproject is definitief door de kerk. De stad Dendermonde, de NMBS, De Lijn, de Provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaamse stadsvernieuwingsfonds, de loge, het Davidsfonds, de lokale N-VA, de Groenen, de Rotary, de Heemkringen, de werkgroep Stoomtrein Dendermonde-Puurs, Femma, ’t Pÿl, De Schoimloëpers, de Tetterende Tiretten, de lokale buurtcomités en alle andere belanghebbende verenigingen hebben het afgelopen jaar de kansen voor een vernieuwde stationsomgeving grondig onderzocht en zijn eindelijk tot een consensus gekomen: de hele stationsbuurt wordt platgegooid en geasfalteerd. De site wordt eindelijk de parkeerzone waar de stad al zolang naar snakt.

Een zegepralende burgemeester Buyse verduidelijkt met plezier: “Dankzij de grote betrokkenheid van de vele, fiere Dendermondenaars en pendelaars, maar ook de bezieling van de -al dan niet overbodige- partners rond de tafel, ontstond de voorbije maanden een realiseerbaar, maar briljant toekomstplan voor de stationsomgeving: bulldozer erover, pek gieten,… Schluss damit! Een plan, geniaal in zijn eenvoud.”

“Dat station was zo verouderd, die tunnel zo verzopen, die buurt zo verloederd, dat park zo verwaarloosd, de files aan de rotonde zo zenuwslopend lang,… dat het werkelijk een doorn in ons kleinburgerlijke stadsoog was geworden. Er moést iets gebeuren. Ofwel zet je daar dure stadsarchitecten op en maak je daar iets van, ofwel ga je voor de korte pijn en geef je de stad waar ze nood aan heeft, namelijk parkeerplaatsen”, verduidelijkt de burgervader.

Tomas Roggeman (N-VA) neemt abrupt het woord over: “Kijk, ik steek niet graag pluimen op mijn eigen hoed, maar het is dankzij mijn inzichten dat deze gordiaanse knoop is ontward. De parkeerdruk op de stationsbuurt was te hoog geworden. En dat heb ik bewezen met keiharde cijfers. De ca. 1500 parkeerplaatsen bleken ontoereikend voor de meer dan 6000 opstappende pendelaars per dag. Volgens de methode Van Overtveldt heb ik uitgekiend dat wanneer je 250 plaatsen toevoegt aan de kant van Sint-Gillis en er 900 toevoegt op het stationsplein zelf, dat je er dan in de kering 400 verliest. Als je dat dan kwadrateert volgens de logaritmische radiaaldifferentiaal, waar kom je dan uit? Dat weet geen hond! Maar ik heb er iedereen rond de tafel toch maar mooi mee kunnen overtuigen. Zelfs schepen Tas had geen weerwoord tegen zoveel wiskundig benul. Wij van de N-VA pleiten trouwens voor een eigen Dendermonds vervoersbedrijf als alternatief: ‘DER Liner’. Je hoort er nog van.”

“De treinontsluiting wordt volledig uit de stadskern gehaald”, vult Buyse aan. “Ons station gaat tegen de vlakte, maar het station van Grembergen wordt heropend en zal omgedoopt worden tot ‘Dendermonde-Noord’. Als Baasrode zo’n ridicule naam aan zijn station mag geven, dan Grembergen ook. Dierenvrienden als we zijn, laten we het oude gebouw voor wat het is. We zullen in de plaats dat marginale café op de hoek onteigenen en daar een spiksplinternieuw gebouw neerpoten, met ondergrondse parkeerplaatsen en al. Mochten de Grembergenaren niet akkoord gaan met deze mobiliteitsoplossing, dan kunnen ze wat ons betreft gerust de eenzijdige onafhankelijk uitroepen. Dan zijn we van die subsidieslurpende, verpauperde deelgemeente én haar Dierickx-clan ook verlost.”

About Suzanne L. Vordmann

Epigrafe, grafologe en verwoed scrabbelaarster. Schrijft omdat er op Brussel-Vlaams en Rijsel-Frans toch niks meer te beleven valt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*