BIZAR MYSTERIE! Flanders Open Rugby: de ene hoort “topsport”, de andere “bier en tieten, tralalalala”!

Het internationaal gerenommeerde sportevent Flanders Open Rugby zorgt voor verhitte discussies. Bezoekers lijken het maar niet eens te worden over wat eronder te verstaan. Er zijn twee duidelijk afgetekende en fanatieke kampen. Waar de ene partij ondubbelzinnig “topsport” meent te horen, verstaat de andere zijde radicaal “bier en tieten, tralalalala”. Een laatste groep is minder zeker van zijn stuk. Zij beweren dat het éérst klinkt als “topsport”, maar ergens halverwege kantelt naar “bier en tieten, tralalalala.” Een hoogst opmerkelijk en merkwaardig fenomeen.

Hoe kan het dat een sporttornooi zulke uiteenlopende interpretaties uitlokt? Een sluitend antwoord is er niet, zo blijkt uit een onderzoek van onze redactie. Toch vonden we enkele verklaringen.

Prof. dr. Carouse noemt dit een prototypisch voorbeeld van “perceptuele ambiguïteit”. “Denk maar aan van die prentjes waarin je óf een jonge vrouw ziet óf een heks, of een eend óf een konijn. Dat soort dingen heeft te maken met wat ze in de psychologie top-down-perceptie of bottom-up-perceptie noemen. In het geval van Flanders Open is er kennelijk een mutatie van die laatste theorie ontstaan: de bottoms-up!-perceptie.”

Een andere aannemelijke theorie luidt dat het met leeftijd zou te maken hebben. “Hoe ouder men wordt,” zegt de prof., “hoe meer men operant geconditioneerd is volgens de trial and error-doctrine van Thorndike. Dat slaat op het leerproces waarbij een respons in een bepaalde context gevolgd wordt door een bekrachtiger of bestraffer. Een bekrachtiger is elke gebeurtenis die de kans vergroot dat dezelfde respons in de toekomst weer zal optreden. Een bestraffer is daarentegen elke gebeurtenis die de kans verkleint dat de respons weer zal optreden.”

Met andere woorden, als een bezoeker van Flanders Open Rugby flink aangeschoten thuiskomt en de oorzaak linkt aan “bier en tieten”, dan komt er ambras van. Een bestraffer, dus. Hij of zij leert dat die connectie leidt tot een te vermijden situatie. Linkt diezelfde aangeschoten bezoeker de oorzaak van zijn of haar zwijmel echter aan “topsport”, dan zal hij of zij onmiddellijk en zonder morren opgenomen worden in de warmte van het gezin. Geen ambras, maar aanvaarding en genegenheid. Dat is een bekrachtiger, want zo’n respons valt best te verdragen”, beweert de professor.

Flanders Open is dus meer dan “bier en tieten, tralalalala”, meer dan “topsport”. Het is een puur psychologisch-behavioristisch unicum. Zeg dat De Klaptand het gezegd heeft.

About Suzanne L. Vordmann

Epigrafe, grafologe en verwoed scrabbelaarster. Schrijft omdat er op Brussel-Vlaams en Rijsel-Frans toch niks meer te beleven valt.

One comment

  1. Zuster Grimbarda

    Waar is die haag om mijn kap over te gooien?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*