Big Buyse is watching you!

“Degene die het verleden controleert, controleert de toekomst. Degene die het heden controleert, controleert het verleden.” Met die schimmige woorden opende burgemeester Buyse de persconferentie over de nieuwe smart-security-camera’s waarmee de binnenstad en toegangspunten ondertussen zijn uitgerust. Het was een heldere, warme dag in augustus. De klok sloeg dertien.

“Kijk, dat onze stad een behoorlijke janboel is geworden, kan niemand ontkennen. Drugs, vechtpartijen, zwerfvuil, geluidsoverlast, aanrandingen en verkrachtingen, geweld, buurtklachten tegen bouwdossiers, verkeersovertredingen, openbare zedenschennis, … Sodom en Gomorra zijn er kleutertuinen tegen. Het wordt tijd dat we als stadsbestuur ingrijpen. Dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Niet repressief, maar vriendelijk… gidsend… bewakend. Daarom word ik voortaan ook liever Grote Broer genoemd. Want een grote broer, die is er altijd voor je. Die neemt het voor je op en beschermt je. Maar hij toont je ook het juiste pad.”

“Die nieuwe, slimme camera’s zijn een eerste stap om ons doel te bereiken. Ze hangen op plaatsen die volgens een risicomatrix werden geselecteerd en registreren wat onze inwoners doen en laten. Waar en met wie. In beeld én klank. De info wordt 24/7 gemonitord en gecapteerd, om zo onze burgers een betere bescherming te bieden. Niets is nog van jou, behalve de paar kubieke centimeter in je schedel. Dit is trouwens een prachtidee van onze Schepen van Vrede en Waarheid, Roggeman. Van hem zijn de gevleugelde woorden: ‘Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is kracht.’ Bijgevolg hoeft de bevolking niet meer te denken. De Partij denkt in haar plaats.”

“Ons doel is dus een vreedzame samenleving te creëren, waarin het goed en veilig is om te leven. Zonder rangen of standen. Zonder schotten. Daarom zullen we ook alle deelgemeenten van Dendermonde bijeenvoegen en al die kleine, versplinterende grenzen opheffen. We maken er een geünificeerd gebied van. De naam ligt al vast: Heems. Dat is een benaming die vlot klinkt, goed bekt en waarvan iedereen graag zijn graantje meepikt. Voordeel, de naam stond nergens geregistreerd en was nog vrij voor gebruik.”

“Om te verbinden zullen we eveneens een nieuwe taal invoeren, Heemsspraak. Dat is een variant van het Nederlands met alleen maar positieve woorden en uitdrukkingen. Vervelende formuleringen als ‘bloeiend nachtleven’, ‘autovrije binnenstad’ en ‘gezellig kernwinkelhart’ zijn voortaan compleet uit den boze. Als ideeën de taal bezoedelen, dan kan taal ook ideeën bezoedelen. Begrijp je? We zullen daarvoor een beroep doen op de jeugdbewegingen en de scholen, zodat niemand zal kunnen terugkijken op zijn schooldagen en oprecht zeggen dat zij totaal ongelukkig waren. Ook de bib zal een belangrijke rol krijgen, maar we moeten daar eerst nog wat in het aanbod gaan schiften en de overtollige exemplaren opstoken. De beste boeken zijn namelijk degene die je vertellen wat je eigenlijk al weet.”

“Ook de normen en waarden, zeden en gewoonten willen we bijwerken. Losbandigheid en passie moeten met wortel en tak worden uitgeroeid. De aanbidding van het vlees en de vrije seksualiteit krijgen onze hele maatschappij naar de filistijnen. Daarom moet geslachtsgemeenschap gezien worden als een onbeduidende, degoutante daad. Zoiets als een darmspoeling krijgen. Vrijblijvend minnen wordt verboden. Coïteren wordt van lust losgekoppeld en zal als enige doel het zorgen voor nageslacht krijgen. Daarom zullen we een collectief paringsritueel organiseren op de Grote Markt, elke laatste donderdag van augustus. Tijdens die gezamenlijke geslachtsdaad zullen Vanpiet, Vanmarius, Vandieter en Vantomas, onze Schepenen van Liefde (beter bekend onder hun voormalige feministische aliassen Dierick, Van Hauwermeiren, Cleemput en Verwaeren, red.), coachend, motiverend en dirigerend optreden.”

“Wie afwijkt van onze nieuwe gedragslijnen krijgt de Politie over de vloer. Niet de lokale politie, maar de Gedachtepolitie. We willen onze vijanden immers niet vernielen, maar wel veranderen. Ze worden dan opgepakt en naar Schepenzaal 101 gebracht. In Schepenzaal 101 worden ze vervolgens gekweld en gejudast door ze met hun ergste nachtmerries en demonen te confronteren. In de realiteit zal het erop neerkomen dat we ze gewoon droppen in het Administratief Centrum en hen verplichten een heel eenvoudig documentje van de ambtenaren te ontfutselen. In het aanzicht van pijn bestaan er geen helden!”

“Niets is nog van jou, behalve de paar kubieke centimeter in je schedel.”

About Suzanne L. Vordmann

Epigrafe, grafologe en verwoed scrabbelaarster. Schrijft omdat er op Brussel-Vlaams en Rijsel-Frans toch niks meer te beleven valt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*