Biedt Durex oplossing voor Ros Beiaard?

Het Dendermondse stadsbestuur is koortsachtig op zoek naar een oplossing voor het Ros Beiaard nadat N-VA-gemeenteraadslid Marius Meremans vrijdag aan de alarmbel trok over de slechte staat van de tube in de oude Hollandse Kazerne waar het Ros Beiaard en de drie Gildereuzen staan opgesteld.

Sinds de verhuis van de technische dienst naar hun nieuwe loods op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde, vertoeven alleen de drie Gildenreuzen en het Ros Beiaard nog in de Hollandse Kazerne. De kazerne is beschermd militair erfgoed, maar staat al jaren te verkommeren.

Volgens Marius Meremans, ondervoorzitter van het Ros Beiaardcomité, sijpelt er nu ook water binnen in de tube waar de drie Gildenreuzen en het Ros Beiaard zijn ondergebracht. Meremans vraagt dat de stad instandhoudingswerken uitvoert ofwel het Ros Beiaard naar een beter onderkomen verhuist.

Zaterdagavond kwam het schepencollege in crisisberaad bijeen. Burgemeester Piet Buyse en zijn schepenen namen diverse pistes onder de loupe. Eén van de pistes die voorlag was om het Ros Beiaard voorlopig onder te brengen in de Heilige Geestkapel in de Kerkstraat. De zusters van Sint-Vincentius a Paulo, eigenaars van de kapel, zouden niet weigerachtig staan tegenover het in huis nemen van het Ros Beiaard, maar zouden wel een aantal pittige financiële eisen stellen.

Ook CD&V-raadslid Dieter Mannaert bood hulp aan. Mannaert stelde zijn feestzaal Hangar 43 in Baasrode ter beschikking om het Ros Beiaard tijdelijk onderdak te geven. Omdat het paard volgens de traditie de stadsmuren niet mag verlaten, zou daarvoor echter ook de Mechelse Poort moeten verplaatst worden naar Baasrode. De verhuis van de Mechelse Poort is echter een ingewikkelde én dure logistieke operatie waarvoor het stadsbestuur op dit moment geen geld heeft.

Een gratis oplossing kwam er van condoomfabrikant Durex. Het bedrijf stelde aan het stadsbestuur voor om met de latex-overschotten die het bedrijf staan heeft vier reuzencondooms te maken om de gildereuzen en het Ros Beiaard mee in te pakken. Op die manier zouden ze op en top beschermd zijn tegen waterinsijpeling. ‘Onze condooms houden zowel vloeistoffen die naar binnen als naar buiten willen tegen,’ luidt het in het voorstel van Durex. Maar omdat Durex in ruil reclameruimte vraagt op de kostuums tijdens Katuit en de Ros Beiaardommegang en een subtiele vermelding op het Ros Beiaard zelf, moet de stad hiervoor overleg plegen met het Ros Beiaard-comité.

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*