Actiecomité heeft oplossing voor nieuwe gevangenis

Het Actiecomité Oud Klooster is de verwijten dat het de komst van de nieuwe gevangenis in Dendermonde telkens weer vertraagt kotsbeu en komt met een positief alternatief. Dat vernam De Klaptand.

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde eind vorig jaar het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kleinstedelijk gebied Dendermonde’ goed. Dat was al het derde plan dat de nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster mogelijk moet maken. Maar net zoals bij de vorige twee plannen tekenden het actiecomité Oud Klooster en natuurvereniging Raldes beroep aangetekend bij de Raad van State. Ze hebben bovendien goede hoop dat het plan opnieuw vernietigd wordt.

De juridische stappen van de actiegroepen kunnen op weinig begrip rekenen van burgemeester Piet Buyse (CD&V). ‘Dit getuigt van hardnekkigheid en slechte wil. De vorige keren verweet het actiecomité dat de locatie niet voldoende onderzocht was. Al dat studiewerk is grondig opnieuw gebeurd en met hetzelfde resultaat. Het Oud Klooster is nu eenmaal de beste plek voor een nieuw gevangeniscomplex. Dat opnieuw aanvechten is bijzonder jammer.’

Ook heel wat inwoners van Dendermonde vragen zich af waarom de actievoerders het dossier opnieuw vertragen. Het draagvlak van de actiegroepen lijkt steeds verder af te kalven. Om die negatieve trend te counteren komt het Actiecomité Oud Klooster met wat het zelf omschrijft als ‘een positief alternatief voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde’.

‘Na een rondvraag bij iedereen die de voorbije jaren onze verzoekschriften tekende, hebben we 250 gezinnen bereid gevonden om, in afwachting van een definitieve doorbraak in dit dossier, elk twee gedetineerden met een enkelband in huis te nemen. Via het systeem van elektronisch toezicht zou justitie het doen en laten van deze mensen dan kunnen volgen’, aldus het actiecomité.

Volgens de woordvoerder van het comité is dit een oplossing die voor alle betrokken partijen bevredigend is. ‘Niet in het minst voor de gedetineerden zelf. Door hen op te vangen in gezinsverband, halen we de criminelen niet volledig weg uit onze maatschappij. Op die manier zou hun re-integratie ook vlotter kunnen verlopen wanneer ze hun straf hebben uitgezeten’, klinkt het in een mededeling.

‘Als de betrokken gezinnen hun gevangenen ook mogen inschakelen voor allerlei huishoudelijke klusjes, zoals de afwas doen, het gras afrijden,… kan dit bovendien een win-win-situatie worden voor iedereen. We hopen dan ook van harte dat de stad na het jarenlange juridische gekibbel eindelijk onze uitgestoken hand aanvaardt’, besluit de woordvoerder.

About Jean-Pierre De Stamper

Senior writer. Ouderdomsdeken en veelschrijver van de redactie. Begon zijn carrière in de media bij The Bostroë Globe. Belandde via omzwervingen langs Het Appels Handelschblad en Den Aagemse Courant bij De Klaptand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*